Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Ing. Blažena Zalomová

99,58 %
57 hodnotení

Na EF UMB v Banskej Bystrici vyštudovala odbor ekonomika a riadenie podniku so zameraním na marketing, manažment a kvalitu. 13 rokov pôsobila v bankovom sektore, okrem iného aj ako interný lektor zodpovedný za zaškoľovanie novonastúpených zamestnancov pre celé Slovensko - práca s bankovým softvérom, práca s hotovosťou, falzifikáty platidiel, interné bankové predpisy záväzné pre zaškoľovanú pracovnú pozíciu, ale i ako interný audítor. Ako SZČO sa venuje oblastiam Bilancie kompetencií, Kariérneho poradenstva a softskillovým školeniam. Ako externý konzultant má tiež skúsenosti s projektmi zameranými na procesnú či personálnu optimalizáciu. Srdcovou záležitosťou je výuka tanca a s tým spojené oblasti ako etiketa, či dress code.  

Referencie

In-house školenia

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov | Štátna vedecká knižnica v Prešove

Online školenia

Ing. Blažena Zalomová | Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. | MAGNA SLOVTECA, s.r.o. | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | SLOVAKTUAL s.r.o. | Igor Tichý | Rekenber s.r.o. | Slovenské elektrárne, a.s. | MEGGLE Slovakia s. r. o.