Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Ing. Roland Maňúr

98,93 %
15 hodnotení

Vyštudoval Materiálovo technologickú fakultu v Trnave odbor technológie strojárskej výroby. Viac ako 15 rokov skúseností v oblasti riadenia kvality a projektového manažmentu v medzinárodných spoločnostiach. Spoluator na patente, získal ocenenie za zlepšovací návrh s najvyšším ekonomickým dopadom na zníženie nákladov na nekvalitu, odborný garant diplomevej práce zo zameraním na zlepšenie stability procesu opracovania metodikou DoE atď. Pracoval ako zmocnenec za kvalitu pri závádzaní a a úspešnej certifikácií spoločnosti na normu IATF 16949. Aktuálne pôsobí ako odborník v oblasti prípravy a zavádzania nových projektov do sériovej  výroby v sektore emobility.

Referencie

In-house školenia

Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.

Online školenia

EKOM spol. s r. o. | BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o. | GEWE-TEC SK s.r.o. | SJG Slovakia s.r.o. | MQS s. r. o. | BUFAB CZ s.r.o. | EICHENAUER spol. s r.o. | VÚRUP, a.s. | EXACT SYSTEMS CZECH REPUBLIC s.r.o. | Slovakian Door Company, s.r.o. | Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. | Kiswire Cord Czech s.r.o. | EUROSVIT, s.r.o.