Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Ing. Ján Makula

Pôsobil na pozíciách výrobného riaditeľa, riaditeľa kvality a riaditeľa priemyselného inžinierstva v nadnárodných holdingoch pôsobiacich v oblasti automotive. Pripravoval holding k zahájeniu sériových dodávok do automobilových koncernov a budoval divíziu kvality holdingu v Rusku. Špecialista pre implementáciu systémov riadenia kvality podľa požiadaviek noriem IATF 16949 a VDA. Aktuálne pôsobí ako konzultant a školiteľ v oblasti systémov manažérstva, zlepšovania procesov a priemyselného inžinierstva.

Vzdelanie:

Úspešne absolvoval odbor Technológia organických výrob na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Absolvoval nasledujúce školenia: Interný auditor (ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS), Manažér kvality (Quality Systems Manager podľa harmonizovanej schémy EOQ a Quality Auditor podľa harmonizovanej schémy EOQ), SPC I, II a III, Školenie lektorov a inštruktorov, Model EFQM, Japan Study Tour, Stratégia Six Sigma s využitím BSC, Mapovanie toku hodnôt vo výrobe, Základy tímovej práce.

Prax a nadobudnuté skúsenosti:

Najskôr pracoval ako robotník, neskôr ako technický pracovník kvality. Stal sa vedúcim útvaru kvality ContiTech Sealing systems Slovakia. Od roku 2005 do 2013 pôsobil na vedúcich pozíciách divízií Výroba II a Priemyselné inžinierstvo v Continental Matador Truck Tires, s.r.o., ale taktiež aj ako riaditeľ divízie Kvalita a priemyselné inžinierstvo holdingu SIBUR – Russian tyres a riaditeľ kvality závodov Cordiant-Vostok a Omsk shina.

Lektorské skúsenosti a publikácie:

Svoje lektorské skúsenosti získal ako interný lektor, počas svojho pôsobenia v Continental Matador s.r.o.. Od roku 2014 pôsobí ako konzultant a školiteľ v oblasti systémov manažérstva, manažérskych techník a zlepšovania, konkrétne: Metóda 5S – Japonský koncept zlepšovania pracoviska, Auditovanie systémov manažérstva, FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov, Základy SPC – Štatistické metódy riadenia, 7 druhov plytvania, Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D, PPAP – Proces schvaľovania výrobných dielov Manažment rizík, Interný audítor SMK pre automobilový priemysel podľa požiadaviek normy IATF 16949:2016.

Referencie

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.; Continental Matador Rubber, s.r.o.; Continental Matador Truck Tires, s.r.o.; SAS Automotive, s.r.o.; VEGUM a.s.; Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH; KTL ZM a.s.; GAJOS, s.r.o.; PHARMAGAL – BIO, spol s.r.o.; J.P. PLAST Slovakia spol s.r.o.; ADHEX TECHNOLOGIES SLOVAKIA s.r.o.; BARGY SK s.r.o.; GPM Tools, s.r.o.; ILJIN SLOVAKIA, s.r.o.; Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky; IRONAL, spol. s.r.o.; B&J Nuclear, s.r.o.; DELFINGEN SK – Nitra s.r.o.; GEVORKYAN, s.r.o.; BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o.; Nemak Slovakia, s.r.o.; TROST AUTO SERVICE TECHNIK, s.r.o.; Chemetall Kft.; TRIGO Slovakia s.r.o.; PALMA a.s.; SFÉRA a.s.; VEGUM a.s.; DONGHEE SLOVAKIA, s.r.o.; DYNAMIK HOLDING, a.s.; Slovenský potravinársky priemysel a.s.; SE Bordnetze – Slovakia s.r.o.