Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Mgr. Petra Melišíková

97,91 %
35 hodnotení

Vyštudovala odbor Mediamatika na Žilinskej univerzite v Žiline. Následne 8 rokov pôsobila ako špecialista údržby a junior manažér kvality v oblasti automotive. Má 2 ročnú prax v oblasti optimalizácie priemyselných systémov ako konzultant/špecialista/lektor no zároveň aj priamy realizátor zmien v podniku. Aktuálne sa špecializuje na tzv. learning by doing, čiže vzdelávanie priemyselných metód, prevažne z obasti lean manažmentu, formou hier, ktoré aktivizujú všetkých účastníkov kurzu a následne získanu znalosť uplatňujú priamo so mnou vo svojich organizáciách.

Vzdelanie:

Vyštudovala odbor Mediamatika na Žilinskej univerzite v Žiline. Štúdium ukončila s vyznamenaním rektora. Následne 8 rokov pôsobila v automotive. Prvé tri roky pracovala ako špecialista údržby, kde okrem plánovania, riadenia, kontroly a často aj výkonu údržby zariadení mala na starosti implementáciu štandardizovanej práce, 5S a aspektov TPM v rámci jej oddelenia a riadenie FMEA (FMEA leader) v rámci celej organizácie. Na konci 3 roku bola vybraná spomedzi všetkých zamestnancov oddelenia, aby zastupovala údržbu pri 5STAR audite (vrcholový audit dodávateľov KMS a HMMC). Počas prípravy absolvovala viacero benchmarkingov v strojárenských organizáciách na Slovensku, Čechách, Poľsku a v Južnej Kórei. V poslednej krajine rovnako tak, absolvovala 2 týždenné školenie a mesačnú stáž na oddelení 5STAR. Aj vďaka jej práci sa podarilo organizácií, kde pracovala dosiahnuť najvyššie hodnotenie a získať titul 5STAR organizácia. Následne spoločnosť zastupovala pri príprave na Národnú cenu za kvalitu Slovenskej republiky 2013, kedy daná spoločnosť získala titul Ocenený finalista.

Prax a nadobudnuté skúsenosti:

Zvyšnú časť svojho pôsobenia pracovala ako asistujúci manažér oddelenia kvality. Pod pole jej pôsobnosti patrili aktivity QRQC, REWORK man., RED area manažment a riadenie interných (IATF, OHSaS, Environment), procesných a produktových auditov. Počas svojej pôsobnosti zaviedla a spravovala KAIZEN. Počas svojho pôsobenia v automotive získala bohaté skúsenosti s optimalizačnými a procesnými nástrojmi, o ktoré sa rozhodla podeliť s inými a preto zmenila pracovnú oblasť a začala pôsobiť ako špecialista inovácie a optimalizácie výrobných systémov. Počas tejto, 2 ročnej kariérnej etapy, sa zameriavala na implementáciu a udržateľnosti nástrojov LEAN, prípravu organizácií pre Industry 4.0, ale aj na riadenie projektov RTLS, či IoT a mala na starosti celkovú oblasť vzdelávania, ktorú poskytoval jej zamestnávateľ. Pod jej vedením dokázali viaceré organizácie úspešne zahájiť ich LEAN prerod a doposiaľ pracujú s nástrojmi typu 5S, TPM, SMED, Štandardizovaná práca, POKA-YOKE, KAIZEN, či KAMISHIBAI. V roku 2018 prednášala na prvom slovenskom LEAN summit (LEAN SUMMIT SLOVAKIA), ktorý sa uskutočnil v Košiciach, o možnostiach syntézy LEAN nástrojov a Industry 4.0. Turné prednášok následne realizovala aj v ďalších slovenských mestách.