Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Revízia normy ISO 45001:2018

Jednotlivé normy počas svojej existencie prechádzali revíziami. Účelom revízie normy OHSAS a vytvorenia nového štandardu ISO 45001 je pomôcť zamestnávateľom minimalizovať riziká a vytvoriť vhodné prostredie pre neustále zlepšovanie v rámci BOZP. Je preto dôležité, aby sa zamestnávatelia prioritne zaoberali prevenciou a pristupovali k BOZP proaktívne. Tento prístup je základným predpokladom správneho fungovania SM BOZP.
 
V roku 2018 norma OHSAS 18001 prešla  revíziou, ktorá sa zamerala hlavne na nasledovné body:

 • Zmena názvu normy na ISO 45001:2018,
 • úprava štruktúry, textu a terminológie,
 • zjednotenie štruktúry s normami ISO,
 • zmeny týkajúce sa identifikácie nebezpečenstiev, rizík a príležitostí, 
 • znižovanie rizík BOZP a eliminácia nebezpečenstiev, riadenie zmien v systéme manažérstva BOZP,
 • riadenie dodávateľských rizík.

 

Pripravíme Vás na bezproblémový prechod a certifikáciu Vašej organizácie podľa normy  ISO 45001:2018

 
Podniky a organizácie majú vždy po revízií normy k dispozícií prechodové obdobie  na prepracovanie systému manažérstva BOZP na základe aktuálnej normy.

 

Cesta k prechodu z normy OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018:

 • Analýza  podniku v oblasti plnenia  potrieb a požiadaviek normy ISO 45001:2018 podľa štruktúrovaného dotazníka.
 • Špecifikácia  metód a postupov vhodných pre jednoduchý prechod na novú normu.
 • Príprava a zabezpečenie školenia personálu na získanie potrebných oprávnení a vedomostí.
 • Vypracovanie analýzy rizík a nebezpečenstiev a ďalších nových bodov normy.
 • Príprava podniku na zavedenie požiadaviek novej normy do praxe.
 • Vykonanie kontroly dodržiavania zásad potrebných pre získanie certifikácie podľa normy ISO 45001:2018.
 • Príprava podniku na certifikačný audit.

 

Nechajte Vašu organizáciu certifikovať  u nás a my Vám zabezpečíme BEZPLATNE prípravu Vášho systému manažérstva BOZP na prechod podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018.

 
Poznámka:

Prechod na novú normu ISO 45001:2018 zabezpečujú konzultačné spoločnosti, s ktorými spolupracujeme.
 
V prípade bližších otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach:

0911 280 995 , 0903 515 662 alebo e-mailom na cems@cems.sk.
 
Bližšie informácie o systéme manažérstva BOZP získate TU.