Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

REACH

 

Čo je REACH

Nariadenie REACH je nariadenie Európskej únie prijaté na zlepšenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia pred rizikami, ktoré môžu spôsobiť chemikálie, a zároveň na zvýšenie konkurencieschopnosti chemického priemyslu EÚ. Podporuje tiež alternatívne metódy posudzovania nebezpečnosti látok s cieľom znížiť množstvo testov na zvieratách. 

 

Skratka REACH znamená:
Registrácia = Registration 
Hodnotenie = Evaluation 
Autorizácia = Authorisation 
Obmedzovanie chemikálií = Restriction of Chemicals

 

SVHC látky (článok 57 REACH)
Látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (Substances of Very High Concern)

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
06.12.2023, 08.12.2023 + 10
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
06.12.2023 + 9
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.12.2023 + 3
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
23.01.2024 - 26.01.2024 + 8