Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Afinitný diagram

 

Čo je afinitný diagram?

Afinitný diagram (Affinity diagram) je nástroj pre zoskupenie nápadov, alebo dát. Vychádza z prirodzeného spôsobu ľudského myslenia, ktoré pracuje s kategóriami pojmov, nie so samotnými pojmami.

 

Na čo slúži Afinitný diagram

Metóda zlučovania  nápadov, alebo faktov slúži na usporiadanie množstva zdanlivo nesúvisiacich jednotiek do skupín. Používa sa často po brainstormingu, v ktorom vznikajú nápady nesúvisle a chaoticky. Afinitný diagram je prirodzený pre spôsob ľudského myslenia (uvažujeme v kategóriách), ale formálne vytvoril metódu Jiro Kawakita v 60. rokoch dvadsiateho storočia.
Metóda je účinná v prípade, že je k dispozícii príliš veľa faktov, ktoré nie sme schopní obsiahnuť. Pre úspešné vytvorenie diagramu je vhodné pracovať v tíme. Afinitný diagram býva súčasťou DMAIC projektov, avšak dá sa použiť aj napríklad pri vyhodnotení odpovedí zákazníkov z verejného prieskumu spokojnosti.

 

Použitie Afinitného diagramu v praxi

Vytvorenie afinitného diagramu začína spísaním nápadov (brainstorming, prieskum), alebo faktov na samolepiace papieriky. Papieriky sa náhodne nalepia na stenu. Účastníci potom v tichosti premiestňujú jednotlivé papieriky do skupín, kategórii. Je dovolené premiestňovať jednotlivé kartičky medzi skupinami. V prípade, že nie je možné dosiahnuť zhodu, do ktorej skupiny kartička patrí, vytvorí sa duplikát a zaradí sa do oboch skupín. Kritické je v tejto fáze dodržať úplné ticho. Hlasné diskusie rušia ostatných účastníkov.
Po vytvorení skupín sa každá skupina nazve charakteristickým menom. Po vytvorení skupín sa niekedy môže vykonať aj druhé, o úroveň vyššie zoskupenie (vytvorenie clusterov).
Po skončení tím prediskutuje výsledok a navrhne ďalší postup riešenia problému.
Podstatné je nájsť vnútorné vzťahy jednotiek v skupine. Tie sú často na prvý pohľad neviditeľné. Zoskupením zdanlivo nesúvisiacich jednotiek sa uľahčuje práca pri tvorbe nápravných opatrení.

 

Ako vám pomôže Afinitný diagram

Afinitný diagram vám môže pomôcť zorientovať sa vo veľkom množstve údajov a zvládnuť problémy, ktoré zdanlivo ovplyvňuje obrovský počet faktorov. Zároveň vám pomôže pochopiť vnútornú štruktúru a vzťahy medzi jednotlivými údajmi. 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
31.10.2023 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
22.11.2023 + 1