Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Ishikawa diagram

 

Čo je Ishikawa diagram

Ishikawa diagram je záznam kauzálneho vzťahu riešeného problému a jeho koreňových príčin. Zistené príčiny je potom možné eliminovať a tým problém trvalo odstrániť. 

 

Na čo sa používa Ishikawa diagram (rybia kosť)

Ishikawa diagram (používa sa aj názov - rybia kosť, Fishbone chart, Cause&Effect diagram, 4-M diagram) je brainstormingový nástroj pre určenie koreňovej príčiny problému. Názov je odvodený od mena autora diagramu - Kaoru Ishikawa, alebo od jeho tvaru, ktorý pripomína rybiu kostru. Používa sa na nájdenie príčin problému, ktoré nie sú viditeľné na prvý pohľad. Koreňové príčiny bývajú často ukryté „pod povrchom“ a zdanlivo nesúvisia so skúmaným problémom. Preddefinovaním kategórií možných príčin sa uľahčuje ich identifikácia, pretože ľudský mozog uvažuje v kategóriách a systematicky.
Analýza pomocou Ishikawa diagramu sa dá použiť na riešenie akýchkoľvek problémov, ktoré majú viac ako jednu príčinu a je v silách organizácie príčiny eliminovať.

 

Ako vypracovať Ishikawa diagram

Ishikawa diagram (viď obrázok) sa vypĺňa zvyčajne v teame, aby sa znížila pravdepodobnosť chybného smeru uvažovania. Analýza sa dá vykonať formálne do pripravených formulárov, alebo neformálne nakreslením diagramu, ručne napríklad na flipchart, alebo tabuľu.


Ishikawa diagram

 

Dôležité je zachovať postup. Do „hlavy“ rybej kosti sa vypíše stručne analyzovaný problém, teda to, čo treba odstrániť. Pod vopred zadefinované kategórie, ktorých môže byť podľa typu 4-6 team vypisuje možné príčiny vzniku problému. Príčina musí byť jasne pomenovaná a jednoznačná. Napriek tomu, že sa pracuje so slovnými, teda nečíselnými údajmi, tvrdenia uvedené v analýze musia vychádzať z pozorovanej reality, nie dojmu. Do úvahy je nutné vziať skutočnosť, že problém nie je vo väčšine spôsobený jednou príčinou, ale súčasným pôsobením viacerých príčin. Preto je po analýze potrebné navrhnúť plán eliminácie všetkých príčin.

 

Aké sú najčastejšie problémy pri Ishiwaka diagrame

Najčastejším zlyhaním analýzy býva uvedenie neovereného faktu ako príčiny. Nápravné opatrenia sú potom neúčinné a vina sa kladie práve na samotnú analýzu. 
Ďalším rizikom je uvedenie následkov namiesto skutočnej príčiny. Odstránenie následkov vedie iba k dočasnému vymiznutiu problému, ale pokiaľ nie je odstránená skutočná príčina, problém nutne vznikne v budúcnosti.

Správne vykonanie analýzy pomocou Ishikawa diagramu si vyžaduje určitú zručnosť, pretože je to komplexnejší nástroj. 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
31.10.2023 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
22.11.2023 + 1