Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Kontrolný plán

 

Čo je kontrolný plán

Kontrolný plán je nástroj riadenia aktivít s cieľom uspokojiť požiadavky zákazníka.

 

Na čo slúži kontrolný plán

Kontrolný plán slúži na riadenie aktivít smerujúcich k zlepšeniu procesov, alebo produktov s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka. Kontrolný plán je nástroj manažmentu.

 

Použitie v praxi

Kontrolný plán má obsahovať ciele vedúce k naplneniu vyššej spokojnosti zákazníka, parametre ktoré je potrebné vyhodnocovať a ktoré indikujú správnosť smerovania.
Práca s kontrolným plánom je neustála, spoločnosť by sa mala snažiť zlepšovať svoju výkonnosť a kvalitu služieb a výrobkov v každom čase.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
05.09.2024 + 1