Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

MŠVVaŠ SR nám udelilo akreditáciu na ďalší vzdelávací program

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa rozhodlo udeliť nám akreditáciu na ďalší vzdelávací program. Radi by sme Vám ho v skratke predstavili. Ide o akreditovaný vzdelávací program Inovatívne metódy využívané v automobilovom priemysle a strojárskej výrobe. Rozsah vzdelávania predstavuje 80 hodín. Už z názvu je jasné, že ide o súbor logicky postupne poprepájaných najčastejšie využívaných metodík využívaných v automotive a strojárstve.

 

Vzdelávací program pozostáva z modulov:

Vďaka modulovému systému je možné absolvovať celý program ako aj konkrétne jednotlivé moduly samostatne resp. rôzne kombinácie.

 

Na školenie Vás všetkých pozývame, viac informácii sa Vám zobrazí po rozkliknutí Inovatívne metódy využívané v automobilovom priemysle a strojárskej výrobe.