Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Opäť nové akreditované školenia MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa rozhodlo predĺžiť nám akreditáciu na vzdelávací program Interný audítor systému manažérstva. Okrem stálych modulov:

sme akreditáciu získali na ďalšie 2 normy:

Celkovo ide o akreditovaný vzdelávací program, ktorého rozsah predstavuje 120 hodín. Je len na Vás, či si prajete absolvovať komplexné školenie interných audítorov podľa všetkých noriem alebo len jednotlivé moduly zvlášť. Viac informácii nájdete na: https://www.cems.sk/skolenia/1-auditovanie-kvalita-systemy-manazerstva