Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

MSA

Čo je MSA a k čomu slúži?

MSA je skratkou pre pojem Analýza systému merania (Measurment System Analysis), ktorá sa používa pri hromadnej výrobe a zisťuje, či namerané dáta a hodnoty môžeme považovať za spoľahlivé, a aká je efektívnosť merania. Metóda MSA bola pôvodne vyvinutá pre automobilový priemysel, ale jej využiteľnosť je dnes rozšírená do mnohých odborov.

Táto analýza sa snaží identifikovať všetky neistoty v celom procese merania, ale možno ju využiť aj na posúdenie samotného meradla. Predpokladá, že pre efektívnosť nestačí iba kvalitné a presné meradlo, ale treba brať do úvahy aj ďalšie vplyvy, ktoré môžu meranie ako celok ovplyvniť. Účelom MSA je získanie znalosti procesu, ktorý je potrebný pre riadenie procesov a preukazovanie kvality výroby. Vďaka MSA sa dá teda ovplyvniť aj kvalita produktov alebo zamedzenie výroby nezhodných kusov.

MSA má za cieľ: 

 

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.06.2024 - 20.06.2024 + 6
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
27.08.2024 - 28.08.2024 + 4