Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Asertivita

Čo je to asertivita?

Asertivita je jednou z kľúčových zručností pri komunikácii. Ide o zručnosť presadzovania názoru, stanoviska, prianí alebo myšlienok vyrovnaným spôsobom bez agresívneho správania. Ľudia so schopnosťou byť asertívni dokážu presadiť svoje názory bez toho, aby urazili niekoho iného, alebo by sa oni sami rozčúlili. Ide o strednú cestu medzi agresívnym a pasívnym správaním, ktoré ľudia často získavajú časom na základe rôznych predsudkov, a následne sa tak správajú. Predsudky môžu byť napríklad - presadzovať to, čo chcem je neslušné až sebecké, strápnim sa ak poviem, čo si naozaj myslím.

Asertivita znamená, že človek zvláda svoju vlastnú emocionalitu. Stojí si za svojimi osobnými právami, rokuje s ostatnými úprimne a hovorí, čo chce, tak, aby sa dosiahla efektívna komunikácia pre všetky zúčastnené strany.

Prejavy agresívneho, pasívneho a asertívneho správania

 

Agresívne správanie

Pri agresívnom správaní chce jedinec presadzovať svoje názory a myšlienky na úkor druhých. Takýto človek chce dosiahnuť svoje za každú cenu a jediná pravda je tá jeho. Často môže moralizovať a nedokáže uznať svoju vlastnú chybu a nedokáže prijať konštruktívnu kritiku. Tú totiž berie ako útok najeho osobu a často útok opätuje. Takéto sebecké správanie je veľmi vyčerpávajúce a poškodzuje vzťahy s ostatnými.

Pasívne správanie

Jedinec, ktorý sa chová pasívne nemá rád konflikty a má potrebu každému vyhovieť a všetkým sa zavďačiť. Je si so sebou neistý a často sa môže stať, že je takýto človek svojím okolím využívaný. Pokiaľ tento človek dostane kritiku, cíti sa zmätene a zranene. Zároveň veľmi dobre dbá na práva ostatných, ale už len zriedka kedy dbá na tie svoje. Tento model je často neúčinný a môže viesť aj k agresívnemu modelu.

Asertívne správanie

Pokiaľ človek chce byť asertívny a neschyľovať sa ani k jednému z už uvedených prístupov môže si osvojiť nasledujúce:

V rámci asertívneho správania by mal človek mať aj zdravé sebavedomie.

Asertívna komunikácia je založená predovšetkým na verbálnej komunikácii, teda berie do úvahy aj prvky, ktoré sú s ňou spojené, ako je napr. tón hlasu, rytmus reči  alebo mimika, gestikulácia a reč tela, čo napomáha komunikujúcemu odovzdať správu a podčiarkuje to spôsob a štýl komunikácie. Preto je naozaj dobré, aj s týmito prvkami pracovať napr. udržiavať očný kontakt, otvorene držať telo alebo správne pracovať s hlasom.

 

Ďalšie typy pre rozvoj asertívnej komunikácie:

Aké prínosy má asertívne správanie?

Jednou z výhod asertívneho správania je, že sa u jedinca buduje sebavedomie. Ak je človek úprimný a otvorene hovorí, o tom čo chce či už v práci alebo v osobnom živote, je viac spokojný, čo spôsobuje to, že má lepší pocit zo seba samého a zo svojej vlastnej hodnoty. Ďalšou výhodou asertivity je, že títo ľudia sú menej vystresovaní, pretože dané problémy a záležitosti, ktoré sú potrebné vyriešiť nedržia v sebe a neboja sa prehovoriť, teda nie sú tak zaťažení a majú kapacitu aj na riešenie ďalších záležitostí. Asertivita je tiež jednou z dôležitých vodcovských vlastností. Lídri aj manažéri musia byť rozhodní a úprimní, a aby mohli úspešne riadiť organizácie alebo projekty, musia vedieť delegovať úlohy, preto je asertivita na týchto pozíciách veľmi dôležitá a výhodná. Zároveň sa dá využiť aj v osobnom živote na dosiahnutie svojich vlastných cieľov.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
29.05.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
04.06.2024 + 3