Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Problem solving

Problem solving alebo riešenie problémov

Ide o proces riešenia alebo hľadanie riešení akéhokoľvek problému. Táto zručnosť patrí medzi kognitívne a je súčasťou rozhodovania. Schopnosť riešenia problémov je dôležitou schopnosťou každého jedinca, ale jedná sa aj o veľmi dôležitú vlastnosť pre pozíciu manažéra alebo lídra. Táto vlastnosť je rozhodujúca pre úspech ako u jednotlivcov, tak aj tímov.

Riešenie problémov má niekoľko fáz, ktoré sa na základe zdroja môžu ľahko líšiť, ale najčastejšie to sú:

1. Definícia problému 

Definícia problému znamená zhodnotiť existujúcu situáciu a určiť daný problém. Pri tomto je dôležité zamerať sa na koreňovú príčinu problému.

2. Analýza problému

Táto fáza sa sústreďuje predovšetkým na to, kde, kedy, ako a prečo problém vôbec vznikol.

3. Návrh možných riešení problému

Tento krok sa zameriava na vymyslenie najefektívnejšieho riešenia problémov. Pri tomto je dobré napr. brať do úvahy návrhy ostatných ľudí (napr. zamestnancov), z toho dôvodu, že môžu na problém pozerať z úplne inej perspektívy a môžu prísť z efektívnejším variantom riešenia. Ďalej je dobré vymyslieť viac možností riešenia, pretože to prvé nemusí byť to najlepšie a najefektívnejšie.

4. Výber riešení 

Pri výbere správneho riešenia problému je dobré položiť si niektoré otázky, napríklad:

Tieto otázky môžu byť nápomocné pri eliminácii niektorých nevhodných riešení a dopracovaní sa tak k tomu správnemu.

5. Implementácia riešení

V tejto fáze je dôležitá priebežná kontrola, monitorovanie daného riešenia, a testovanie výstupov tohto riešenia, ktoré sa dajú porovnávať s očakávaním a teda zistiť, či fungujú tak, ako majú, alebo nie.

Riešenie problémov v praxi

Jedná sa o každodennú súčasť práce manažéra, môže sa jednať o problémy známe alebo úplne nové. Preto si musí manažér osvojiť určité metódy a techniky, ako tieto problémy riešiť. Môže ich konzultovať s rôznymi špecialistami alebo sú problémy, ktoré sa riešia kolektívne v tíme.

Medzi techniky riešenia problémov patria:

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.08.2024 + 4