Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

SPC

Čo je SPC?


SPC je skratka pre anglický názov Statistical process control, ktorý môžeme preložiť ako Štatistická kontrola procesu. Ide o metódu, ktorou sa kontroluje kvalita, a ktorá využíva štatistické metódy na sledovanie a riadenie procesu.

Využíva matematické a štatistické postupy, ktoré pomáhajú riešiť existujúce problémy vo výrobnej praxi na základe dostupných údajov. Ide o metódu, ktorá napomáha odstraňovaniu strát vo výrobe tzn. aby sa vyrobilo čo najmenej zlých výrobkov, ktoré nedosahujú požadovanú kvalitu tzv. nezhodných výrobkov.

Tento prístup teda zabraňuje plytvaniu vo výrobe, jedná sa tzv. o proaktívny prístup. Šetrí tým zdroje - materiály, pracovnú silu, stroje, financie, apod. Táto metóda teda celý proces výroby zefektívňuje a dokáže predpovedať jeho správanie v budúcnosti.

SPC sa nezameriava iba na výstup z procesu výroby, ale tiež sa snaží riadiť vstupy a procesné parametre.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
10 dní (8:00 - 14:00)
Online 1 400,00 €
1 680,00 € s DPH
02.10.2023 - 06.10.2023, 09.10.2023 - 13.10.2023 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
02.11.2023 - 03.11.2023 + 2
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás