Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

PSB

ČO ZNAMENÁ PSB?

Skratka PSB, Product Safety Responsible, v preklade znamená zodpovednosť za bezpečnosť produktu. V tomto kontexte označuje osobu alebo organizáciu, ktorá je zodpovedná za zabezpečenie toho, aby bol produkt navrhnutý, vyrobený a uvedený na trh bezpečným a vyhovujúcim spôsobom v súlade s platnými zákonmi a predpismi. PSB je zodpovedná za hodnotenie rizík spojených s produktom, vykonávanie testovania a certifikácie produktu a poskytovanie informácií zákazníkom o bezpečnom používaní a manipulácii s produktom. Tiež by mala zabezpečovať, aby bol produkt bezpečný po celú dobu svojho životného cyklu. V niektorých prípadoch môže byť PSB tiež zodpovedná za hlásenie prípadov poškodenia spôsobených produktom a za stiahnutie produktov, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko. Úloha PSB je zásadná pri zabezpečovaní toho, že produkty sú pre verejnosť bezpečné a že spotrebitelia majú dôveru v produkty, ktoré kupujú.


 
Čo by mala brať PSB do úvahy?

Pre výrobcov je nevyhnutné dôkladne porozumieť platným bezpečnostným predpisom a normám výrobkov a tiež dobre chápať potenciálne nebezpečenstvá spojené s výrobkom. PSB by mala mať potrebné technické a odborné znalosti pre hodnotenie bezpečnosti produktu a tiež schopnosť efektívne komunikovať so zúčastnenými stranami, vrátane zákazníkov, dodávateľov a regulačných orgánov.
 
PSB by mala zvážiť aj širší dopad produktu na životné prostredie a na komunitu. PSB môže byť napríklad zodpovedná za posúdenie potenciálneho vplyvu produktu na životné prostredie, vrátane jeho vplyvu na voľne žijúce zvieratá, ovzdušie, vodu a pôdu. Mala by tiež zvážiť sociálny vplyv produktu, ako je jeho vplyv na pracovníkov počas výrobného procesu alebo jeho vplyv na komunitu, v ktorej sa používa. Ďalej by si mala byť vedomá etických dôsledkov svojho produktu, vrátane použitia materiálov, ktoré mohli byť získané vykorisťovateľskými alebo neetickými prostriedkami. Mala by tiež zvážiť dlhodobú udržateľnosť produktu, vrátane vplyvu na budúce generácie.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
03.06.2024 - 04.06.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
05.06.2024 + 2
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás