Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

TPM

ČO JE TO TPM?

TPM je skratkou pre Total Productive Maintenance v preklade Totálna produktívna údržba. Ide o stratégiu údržby, ktorá sa zameriava na maximalizáciu celkovej účinnosti a efektivity výrobných zariadení. Jedným z kľúčových princípov tohto prístupu je zapájanie všetkých v organizácii, vrátane operátorov, personálu údržby a manažmentu, do neustáleho úsilia o zlepšovanie výrobných procesov a zariadení. To pomáha zaistiť, že každý bude mať spoločné znalosti o zariadení a spôsobe jeho použitia, a tiež podporuje pocit vlastníctva a zodpovednosti za výkon zariadenia.

Hlavným cieľom TPM je zvýšiť dostupnosť zariadenia, znížiť poruchovosť, zlepšiť kvalitu a znížiť množstvo odpadu. Je to proces neustáleho zlepšovania, ktorý si vyžaduje dlhodobý záväzok všetkých v organizácii. Môže viesť k významným výhodám, ako je zlepšená spoľahlivosť zariadenia, zníženie prestojov, nižšie náklady na údržbu, zlepšená kvalita produktov a zvýšená morálka a angažovanosť zamestnancov.

TPM tiež zdôrazňuje dôležitosť dát a informácií v procese údržby. Pravidelným zhromažďovaním a analýzou dát o výkone zariadenia je možné identifikovať trendy a vzorce, ktoré môžu naznačovať potenciálne problémy a neefektivitu. Tieto informácie potom možno použiť na realizáciu iniciatív neustáleho zlepšovania zameraných na zlepšenie spoľahlivosti zariadenia a zníženie prestojov.
 
TPM zahŕňa nasledujúce kroky:

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
23.04.2024 - 24.04.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
09.05.2024 + 2