Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

MTTR

ČO JE TO MTTR?

MTTR je skrata pre Mean Time To Repair, v preklade Stredná doba opravy. MTTR je miera priemernej doby potrebnej na opravu chybného systému alebo súčasti a ich obnovenie do normálnej prevádzky. MTTR je kritickou metrikou v operáciách údržby a opráv, pretože môže pomôcť identifikovať príležitosti na zlepšenie a optimalizáciu.

Vypočíta sa vydelením celkových prestojov systému alebo súčasti celkovým počtom opráv za určité časové obdobie. To poskytuje priemernú dobu opravy systému alebo súčasti, ktorú možno použiť na nastavenie cieľov, sledovanie výkonu a identifikáciu oblastí pre zlepšenie.

MTTR je dôležitou metrikou pre organizácie, ktoré sa pri prevádzkovaní svojho podnikania spoliehajú na zariadenia a systémy, ako sú výrobné závody, dopravné spoločnosti a dátové centrá. Nízka MTTR znamená, že organizácia je schopná rýchlo identifikovať a opraviť poruchy, minimalizovať prestoje a narušenie prevádzky. Vysoká MTTR na druhej strane naznačuje, že organizácia môže potrebovať zlepšiť svoje procesy údržby a opráv, aby sa znížili prestoje a zvýšila spoľahlivosť systému.

MTTR sa často používa v spojení s ďalšími metrikami, ako je MTBF (Mean Time Between Failures) a dostupnosť, aby poskytla komplexnejší obrázok o výkone a spoľahlivosti systému. Sledovaním a analýzou týchto metrík môžu organizácie identifikovať oblasti pre zlepšenie a optimalizovať svoje procesy údržby a opráv s cieľom zlepšiť výkon systému, znížiť prestoje a zvýšiť efektivitu.

 

Čo je dôležité vedieť?

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
16.07.2024 - 17.07.2024 + 2