Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Spôsobilosť stroja

ČO JE TO SPÔSOBILOSŤ STROJA?

Spôsobilosťou stroja sa rozumie rozsah funkcií a výkonnostných charakteristík, ktoré je stroj alebo zariadenie schopné zabezpečiť. Vzťahuje sa na schopnosť stroja dokončiť špecifické úlohy alebo procesy s vysokou úrovňou presnosti, účinnosti a konzistencie.
 
Spôsobilosť stroja závisí od viacerých faktorov, ako je konštrukcia stroja, kvalita jeho komponentu, softvér použitý na jeho ovládanie a zručnosť obsluhy. Niektoré z bežných merítok spôsobilosti stroja zahŕňajú:

 

Spôsobilosť stroja je základným faktorom, ktorý je potrebné vziať do úvahy pri výbere stroja pre konkrétnu úlohu alebo proces. Pomáha zaistiť, aby stroj mohol poskytovať požadované výkonové charakteristiky a spĺňať očakávania obsluhy a koncových užívateľov. Pomáha tiež optimalizovať efektivitu a produktivitu procesu, znižovať plytvanie a minimalizovať riziko chýb alebo defektov.
 
Čo je dôležité brať do úvahy:

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
10 dní (8:00 - 14:00)
Online 1 400,00 €
1 680,00 € s DPH
02.10.2023 - 06.10.2023, 09.10.2023 - 13.10.2023 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
16.10.2023 - 17.10.2023 + 3
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
24.10.2023 - 27.10.2023 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
02.11.2023 - 03.11.2023 + 2
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás