Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Index spôsobilosti

 

ČO JE TO INDEX SPÔSOBILOSTI?

Index spôsobilosti je štatistická miera, ktorá sa používa na posúdenie schopnosti procesu alebo systému splniť súbor špecifikácií alebo požiadaviek. Index sa vypočíta porovnaním rozptylu procesných dát so šírkou limitov špecifikácie. Vysoký index schopnosti ukazuje, že proces je schopný konzistentne produkovať výstup, ktorý spĺňa požadované špecifikácie, zatiaľ čo nízky index schopnosti ukazuje, že proces nie je schopný splniť požadované špecifikácie.

Existujú dva bežne používané indexy schopností:

Cpk aj Cp sa pohybujú od 0 do 1, pričom hodnoty blížiace sa 1 znamenajú schopnejší proces. Hodnota 1 znamená, že proces je dokonale schopný splniť špecifikácie, zatiaľ čo hodnota bližšia 0 znamená, že proces nie je schopný splniť špecifikácie.
 
Indexy spôsobilosti sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach na sledovanie a zlepšovanie výkonnosti procesov. Pomáhajú identifikovať oblasti procesu, ktoré potrebujú zlepšenie, a poskytujú meradlo na meranie pokroku. Pomocou indexov spôsobilosti môžu organizácie znížiť plytvanie, zlepšiť efektivitu a zvýšiť spokojnosť zákazníkov.
 
Index spôsobilosti meria nielen, ako dobre proces spĺňa špecifikácie, ale taktiež poskytuje pohľad na potenciál defektov a náklady na zlú kvalitu. Nízky index spôsobilosti naznačuje, že proces nie je schopný splniť špecifikácie av dôsledku toho môže dochádzať k vysokej miere závad, ktoré môžu viesť k prepracovaniu, nepodarkom a sťažnostiam zákazníkov. To môže viesť k zvýšeniu nákladov, nižšej produktivite a zníženej ziskovosti. Ďalšia dôležitá vec, ktorú treba poznamenať, je, že index spôsobilosti je iba tak dobrý, ako dobré sú dáta, ktoré sa používajú na jeho výpočet. Pri výpočte indexu spôsobilosti je dôležité používať presné a reprezentatívne dáta. Okrem toho by index spôsobilosti nemal byť jediným meradlom používaným na hodnotenie výkonnosti procesu. Je potrebné vziať do úvahy aj ďalšie faktory, ako je spokojnosť zákazníka, doba cyklu a miera závad.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
10 dní (8:00 - 14:00)
Online 1 400,00 €
1 680,00 € s DPH
12.08.2024 - 16.08.2024, 19.08.2024 - 23.08.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.08.2024 - 20.08.2024 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
21.08.2024 - 22.08.2024 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
27.08.2024 - 28.08.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
30.10.2024 - 31.10.2024 + 1
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás