Hurbanovo námestie 19/45, 972 01 Bojnice

Školenie Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa novej normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001)

Využite možnosť absolvovať školenie už podľa novej normy:

Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001 a ISO 19011: 11. a 14.12.2018, Trnava

 

Do pozornosti dávame aj možnosť absolvovať naraz školenie na viacero noriem (ISO 45001, ISO 14001 a ISO 9001) v zvýhodnenom balíku:

Interný audítor systému integrovaného manažérstva (ISO 45001, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015): 11. - 14.11.2018, Trnava