Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

Školenie Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa novej normy ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001)

Využite možnosť absolvovať školenie už podľa novej normy:

Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001 a ISO 19011: 06. a 09.08.2019, Trnava

 

Do pozornosti dávame aj možnosť absolvovať naraz školenie na viacero noriem (ISO 45001, ISO 14001 a ISO 9001) v zvýhodnenom balíku:

Interný audítor systému integrovaného manažérstva (ISO 45001, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015): 06. - 09.08.2019, Trnava