Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Framework

ČO JE TO FRAMEWORK?
 

Pojem Framework možno chápať ako aplikačný rámec. Je to základná štruktúra alebo platforma, ktorá poskytuje preddefinovanú architektúru a sadu nástrojov pre vývoj softvéru. Framework uľahčuje vývoj aplikácií tým, že poskytuje hotové riešenia pre časté problémy a usmerňuje vývojárov pri tvorbe aplikácie pomocou vopred definovaných pravidiel.

Frameworky môžu byť zamerané na rôzne oblasti, ako je webový vývoj, mobilné aplikácie, desktopové aplikácie alebo hry. Každý framework má svoje vlastné funkcie, knižnice a nástroje, ktoré uľahčujú vývoj v danej oblasti.

 

Typy frameworkov:

Príklady populárnych frameworkov zahŕňajú Django a Ruby on Rails pre webový vývoj, React Native pre mobilné aplikácie, Angular pre webové aplikácie a Unity pre vývoj hier.

 

Výhody používania frameworkov zahŕňajú:

V každom type frameworku existuje mnoho rôznych možností a výber závisí od potrieb a preferencií vývojárov.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
18.01.2024 - 19.01.2024

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
79,- €
94,80 € s DPH
38,- €
45,60 € s DPH