Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Ing. Ľubomír Kubinec

Pôsobí v oblasti implementácie manažérskych systémov viac ako 20 rokov. Absolvoval tréningové pobyty v Nemecku, Českej republike a Taliansku v oblasti total quality management a IATF 16949. V spoločnosti CeMS, s.r.o. pôsobí ako odborný garant, externý audítor a lektor.

Vzdelanie:

Úspešne absolvoval odbor Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Absolvoval nasledujúce školenia: TOTAL QUALITY MANAGEMENT, Odborná príprava manažmentu malých a stredných firiem k budovaniu a certifikácii systémov riadenia kvality, školenie pre implementáciu Komplexného informačného systému  SAP 3 a BaaN IV, Environmental Quality Management Tools, QM – Manažér systémov kvality, Audítor kvality – externý a Interný audítor systému manažérstva kvality v automobilovom priemysle podľa požiadaviek IATF 16949:2016.

Prax a nadobudnuté skúsenosti:

Pôsobil ako plánovač výroby v spoločnosti BME o.z. V rokoch 1987 – 1994 pracoval ako vedúci referent riadenia kontroly a kvality v podniku HBP a.s., neskôr ako vedúci odboru stratégie, riadenia kvality, informatiky a marketingu v podniku HBP a.s. a taktiež ako konzultant pre implementáciu systémov kvality v poradenskej spoločnosti IBS s.r.o. V súčasnosti pôsobí ako konzultant a školiteľ v oblasti systémov manažérstva, stratégií a manažérskych techník. Medzi hlavné nadobudnuté skúsenosti patrí výkon prieskumov a tvorba analýz, navrhovanie a implementácia, projektov, organizačné a manažérske poradenstvo, tvorba stratégií a strategické riadenie, poradenstvo a manažovanie spoločností pre zabezpečenie ich rozvoja. V oblasti systémov manažérstva zabezpečuje  implementáciu systémov manažérstva podľa požiadaviek noriem ISO 9001:2015, IATF 16 949:2016, ISO 14 001:2015, ISO/IEC 27 001, ISO 1090 a ďalších súvisiacich noriem. Navrhuje a vedie tréningy a školenia, vykonáva poradenstvo pri výbere a implementácii komplexných informačných systémov. Zabezpečuje výkon špecializovaných auditov zameraných na hodnotenie spôsobilosti dodávateľov.

Lektorské skúsenosti a publikácie:

V súčasnosti pôsobí ako konzultant a školiteľ v oblasti systémov manažérstva, stratégií a manažérskych techník. Zabezpečuje tréningy hlavne pre dodávateľov v oblasti automotive, výrobné spoločnosti a soft skillové školenia pre korporácie. Každoročne uverejňuje články v odborných časopisoch a vystupuje na konferenciách.

Referencie

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.; Panasonic Automotive & Industrial Systems Europe GmbH; Greg Hamm promotions, s.r.o.; GAJOS, s.r.o.; Yazaki Corporation Europe Ltd.; YTONG Slovakia s.r.o.; J.P. PLAST Slovakia spol s.r.o.; c2i  s.r.o.; BARGY SK s.r.o.; GPM Tools, s.r.o.; AF-CAR, s.r.o.; ILJIN SLOVAKIA, s.r.o.; ŠEVT a.s.; Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky; IRONAL, spol. s.r.o.; B&J Nuclear, s.r.o.; GBR, s.r.o.; Cb-mont s.r.o.; DELFINGEN SK – Nitra s.r.o.; GEVORKYAN, s.r.o.; BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o.; Nemak Slovakia, s.r.o.; Slovalco, a.s.; Energotel, a.s.; GIM – SERVIS a.s.; TROST AUTO SERVICE TECHNIK, s.r.o.; PALMA a.s.; SFÉRA a.s.; TREXIMA Bratislava, spol. s.r.o.; Bonfiglioli Slovakia s.r.o.; PMR s.r.o.; BOMISA, s.r.o.; PORFIX – pórobetón, a.s.; PATRIA I., spol. s r.o.; POLYCHEM spol. s r. o.; ZVT – PREVIS a.s.; HBP a.s.; Banská mechanizácia a elektrifikácia o.z.; Greg Hamm promotions, s.r.o.

Školenia