Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Certifikácia systému manažérstva vzdelávacích služieb podľa normy ISO 29990

Norma ISO 29990 špecifikuje požiadavky na systém riadenia vzdelávacích služieb a odbornej prípravy v organizáciách, ktoré chcú preukázať kvalitu riadenia vzdelávacích služieb s cieľom dosiahnuť neustále zvyšovanie kvality služieb. Norma ISO 29990 je určená hlavne pre univerzity, školy, akadémie a organizácie poskytujúce vzdelávanie. Základnými požiadavkami normy je zaviesť funkčný proces riadenia vzdelávacích služieb, aplikácia procesného modelu PDCA a implementácia požiadaviek na plány, dokumentáciu a záznamy za účelom zlepšenia kvality poskytovaných služieb.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO 29990
 • Zavedenie systematického prístupu v oblasti manažérstva vzdelávacích služieb
 • Zvýšenie kvality a štandardov poskytovaných vzdelávacích služieb

Úžitok pre zákazníka:

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva vzdelávacích služieb vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:

Manažérske prínosy 
 • Systematický prístup k riadeniu vzdelávacích služieb v rámci celej organizácie
 • Jasné ciele a pravidlá v rámci poskytovaných vzdelávacích služieb
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania poskytovaných vzdelávacích služieb
Zvyšovanie kvality
 • Definovanie štandardov poskytovaných vzdelávacích služieb a kontrola ich dodržiavania
 • Zlepšenie zákazníckeho prístupu naprieč celou organizáciou
 • Preverenie postupov a pravidiel poskytovaných vzdelávacích služieb
Ekonomické prínosy
 • Zvýšenie efektivity procesov v rámci riadenia vzdelávacích služieb
 • Zamedzenie ekonomických strát spôsobených reklamáciami a dodávkou nekvalitných služieb
 • Dlhodobá prosperita firmy
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti
 • Zvyšovanie dôveryhodnosti pre zákazníka

 

Pridaná hodnota pre Vás

 • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu procesov.
 • Zavedenie trvalého zlepšovania v oblasti riadenia vzdelávacích služieb.
 • Odstránenie chaosu a nedostatkov v organizácii a riadení spoločnosti.
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti.
 • Správne nastavenie systému a zlepšenie zákaznícky orientovaného prístupu.

 

vzor certifikátu ISO 9001 od CeMS

Certifikát ISO 29990
 

vzor certifikační známky ISO 9001 od CeMS

Certifikačná značka
ISO 29990