Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Revízia normy ISO 9001:2015

Jednotlivé normy počas svojej existencie prechádzali revíziami. Prvá revízia súboru noriem bola v roku 1994 a bola zamierená na zlepšenie pochopenia textu noriem a sprehľadnenie uplatňovania požiadaviek na zavedenie účinného systému manažérstva kvality. V roku 2000 prešli normy radu 9000 veľkou revíziou. V danej revízií sa zmenila orientácia na procesný prístup, zjednodušili a zovšeobecneli sa požiadavky.
 
V roku 2015 norma ISO 9001 prešla ďalšou revíziou, ktorá sa zamerala hlavne na nasledovné body:

 • úprava štruktúry, textu a terminológie,
 • súvislosti organizácie,
 • zjednodušenie požiadaviek na dokumentáciu,
 • zvýraznenie pojmu „služby“,
 • zavedenie riadenia odberu zdrojov z oblasti mimo podniku (outsorcing),
 • zmena z reaktívneho na proaktívny pohľad v prístupe k riziku.

 

Pripravíme Vás na bezproblémový prechod a certifikáciu Vašej organizácie podľa normy  ISO 9001:2015

 
Podniky a organizácie majú vždy po revízií normy k dispozícií prechodové obdobie  na prepracovanie systému manažérstva kvality na základe aktuálnej normy.

 

 

Cesta k prechodu z normy ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015:

 • Analýza  podniku v oblasti plnenia  potrieb a požiadaviek normy ISO 9001:2015 podľa štruktúrovaného dotazníka.
 • Špecifikácia  metód a postupov vhodných pre jednoduchý prechod na novú normu.
 • Príprava a zabezpečenie školenia personálu na získanie potrebných oprávnení a vedomostí.
 • Vypracovanie analýzy rizík a ďalších nových bodov normy.
 • Príprava podniku na zavedenie požiadaviek novej normy do praxe.
 • Vykonanie kontroly dodržiavania zásad potrebných pre získanie certifikácie podľa normy  ISO 9001:2015.
 • Príprava podniku na certifikačný audit.

 

Nechajte Vašu organizáciu certifikovať  u nás a my Vám zabezpečíme BEZPLATNE prípravu Vášho systému manažérstva kvality na prechod podľa požiadaviek normy ISO 9001:2015.

 
Poznámka:

Prechod na novú normu ISO 9001:2015 zabezpečujú konzultačné spoločnosti, s ktorými spolupracujeme.
 
V prípade bližších otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach:

0911 280 995 , 0903 515 662 alebo e-mailom na cems@cems.sk.
 
Bližšie informácie o systéme manažérstva kvality získate TU.