Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Certifikácia systému manažérstva služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1

Norma ISO/IEC 20000-1 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva služieb v organizáciách, ktoré chcú preukázať kvalitu riadenia služieb ako je napríklad podpora infraštruktúry, aplikácií a zákazníckych požiadaviek, ktoré je potrebné riadenou formou vyriešiť. Základnými požiadavkami normy je zaviesť proces neustáleho zlepšovania riadenia služieb, aplikácia procesného modelu PDCA a implementácia požiadaviek na plány, dokumentáciu a záznamy za účelom zlepšenia kvality poskytovaných služieb.

Cieľom certifikácie je deklarovať:

 • Plnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO/IEC 20000-1.
 • Zavedenie systematického prístupu v oblasti systému manažérstva služieb.
 • Zvýšenie kvality a štandardov poskytovaných služieb.

Úžitok pre zákazníka

Zavedenie a certifikácia systému manažérstva služieb vytvára predpoklady pre zlepšenie podmienok v nasledovných oblastiach:

 

Manažérske prínosy
 • Systematický prístup k riadeniu služieb v rámci celej organizácie
 • Jasné ciele a pravidlá v rámci poskytovaných služieb
 • Zavedenie systému neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb
Zvyšovanie kvality
 • Definovanie štandardov poskytovaných služieb a kontrola ich dodržiavania
 • Zlepšenie zákazníckeho prístupu naprieč celou organizáciou
 • Preverenie postupov a pravidiel poskytovaných služieb
Ekonomické prínosy
 • Zvýšenie efektivity procesov v rámci riadenia služieb
 • Zamedzenie ekonomických strát spôsobených reklamáciami a dodávkou nekvalitných služieb
 • Dlhodobá prosperita firmy
Obchodné a marketingové prínosy
 • Zvyšovanie konkurencieschopnosti
 • Zvyšovanie dôveryhodnosti pre zákazníka

 

Pridaná hodnota pre Vás

 • Objektívne zhodnotenie súčasného stavu procesov
 • Zavedenie trvalého zlepšovania v oblasti systému manažérstva služieb
 • Odstránenie chaosu a nedostatkov v organizácii a riadení spoločnosti
 • Rozšírenie obchodných možností a zvýšenie dôveryhodnosti
 • Správne nastavenie systému a zlepšenie zákazníckeho prístupu

 

 

Certifikát ISO/IEC 20000-1
 

Certifikačná značka ISO/IEC 20000-1