Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.
Najbližší termín: Podľa Vás
Miesto konania: Firemné školenie
Dĺžka: 2 dni
Cena: Na vyžiadanie

Ciele kurzu

Spotreba energie predstavuje významnú položku v nákladovej bilancii každej budovy v súkromnom či verejnom sektore. Základným predpokladom pre dosiahnutie jej zníženia je dokonalá analýza súčasného stavu a systémový prístup ku zvyšovaniu efektívnosti pri dodávkach, distribúcii a spotrebe energie. Cieľom kurzu „Špecialista pre energetickú efektívnosť“ je poskytnúť účastníkom praktické informácie o aktuálnej právnej úprave platnej v oblasti energetickej efektívnosti. Druhým nemenej dôležitým cieľom je vysvetlenie základných pojmov týkajúcich sa postupov pri analýze energetickej spotreby a identifikácii možností zvyšovania efektívnosti pri výrobe, distribúcii a spotrebe energie v budovách, výrobných prevádzkach alebo komunálnej sfére.

Obsahová náplň kurzu

,,Úvod do problematiky energetickej efektívnosti" 

 • Prehľad platných právnych predpisov v oblasti energetiky, energetickej efektívnosti a podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie a vysokovýkonnej kombinovanej výroby energie
 • Definícia pojmov súvisiacich s využívaním energie a energetickou efektívnosťou
 • Energetická efektívnosť v budovách – rozdiel medzi energetickým certifikátom a energetickým auditom
 • Analýza spotreby energie, jej rozdelenie na „fixnú a variabilnú“ a zostavenie energetických bilancií

,,Možnosti zvyšovania energetickej efektívnosti a využitia alternatívnych zdrojov" 

 • Význam a spôsoby vizualizácie energetickej bilancie, zostavenie „Energetického profilu“
 • Rozdiel medzi „spotrebou“ a „využitím“ energie
 • Konkrétny príklad tvorby a vizualizácie energetického profilu, zadanie „úlohy“ účastníkom pre prípravu podkladov z vlastnej praxe 
 • Práca s údajmi predloženými účastníkmi – zostavenie energetických bilancií v časovom priebehu

,,Možnosti zvyšovania energetickej efektívnosti a využitia alternatívnych zdrojov" 

 • Možnosti využitia obnoviteľných energetických zdrojov
 • Zaradenie obnoviteľných energetických zdrojov do energetického profilu, stanovenie reálne využiteľného potenciálu
 • Konzultácie konkrétnych príkladov z praxe účastníkov
 • Prezentácia konkrétnych príkladov stanovenia parametrov využívania obnoviteľných zdrojov, alternatívnych zdrojov a druhotnej energie
 • Ekonomická analýza projektov energetickej efektívnosti

,,Manažment spotreby energie"

 • Zásady energetického manažmentu
 • Štruktúra systému energetického manažmentu a rozdelenie úloh
 • Význam „benchmarkingu“ pri riadení využitia energie
 • Praktický príklad určenia „dynamického benchmarku“
 • Možnosti financovania projektov energetickej efektívnosti
 • Diskusia ku konkrétnym otázkam účastníkov

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
Firemné školenie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie
Na vyžiadanie
Vyžiadať
ponuku
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Organizačné pokyny pre online školenie

V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás