Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS

GDPR

 

Čo je GDPR

GDPR (anglická skratka - General Data Protection Regulation) je NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Úlohou GDPR je harmonizovať ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracovateľskými činnosťami a zabezpečiť voľný tok osobných údajov medzi členskými štátmi.
Ide o prvé nariadenie Európskej únie, ktoré vstúpilo do platnosti v roku 2016. Na Slovensku začalo záväzne platiť od 25.5.2018.
GDPR sa týka každého, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje občanov Európske únie. Jedná sa o akúkoľvek spoločnosť alebo inštitúciu nachádzajúcu sa v EÚ alebo mimo EÚ v prípade, ak pôsobí na Európskom trhu. (Zdroj: Nariadenie GDPR)

 

Na čo slúži GDPR:

Úlohou nariadenia GDPR je aby spoločnosti a inštitúcie chránili osobné údaje európskych občanov po technickej, personálnej a organizačnej stránke. V prípade, ak spoločnosť spracúva osobné údaje vo veľkom rozsahu alebo sa jedná o štátnu / verejnú organizáciu musí mať tzv. zodpovednú osobu, ktorá zabezpečuje kontrolu nad plnením nariadenia. 
Dotknutej osobe (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) vyplývajú z nariadenia práva, ktoré ju vo veľkej miere ochraňujú pred zneužitím jej údajov.  Spoločnosti nemôžu uchovávať údaje bez jasného účelu alebo súhlasu dotknutej osoby a nemôžu údaje uchovávať po dobu neurčitú. 
Všetky informácie o tom, ako spoločnosti pracujú s údajmi dotknutých osôb musia byť verejne prístupné a dostatočne zrozumiteľne napísané. 
V prípade neplnenia povinností z nariadenia hrozia spoločnostiam likvidačné pokuty do výšky 20 miliónov eur alebo 4% celofiremného ročného obratu. 

 

Ako Vám vieme pomôcť:

V oblasti ochrany osobných údajov ide o veľký krok, ktorý prinesie vyššiu ochranu osobných údajov fyzických osôb a zjednotí pohľad na ochranu osobných údajov celej Európskej únie.
Spoločnosť CeMS, s.r.o. zabezpečuje spoločnostiam pomoc pri plnení zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia EÚ a rovnako vie spoločnostiam pomôcť so zaškolením zamestnancov či už na základnú požadovanú úroveň alebo na úroveň manažérov kybernetickej bezpečnosti.

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
20.02.2023 + 3
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Mohlo by Vás zaujímať: