Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Ochrana osobných údajov podľa GDPR

Od 25.5 2018 vstúpi do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý bude zohľadňovať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ, inak nazvaný aj GDPR (General Data Protection Regulation). Prináša veľké zmeny a podnikateľov čakajú nové povinnosti, za ktoré v prípade neplnenia hrozia likvidačné pokuty.

Koho sa týka zákon o ochrane osobných údajov:

 • Všetkých podnikateľských subjektov, ktorí spracovávajú osobné údaje (osobné údaje zamestnancov alebo zákazníkov)
 • Sprostredkovatelia, ktorí spracovávajú osobné údaje iných organizácií (účtovníci, právnici, informatici, reklamné agentúry, …)

 

Medzi najvýznamnejšie povinnosti subjektov podľa novej právnej úpravy patria:

 • Oznamovacia povinnosť porušenia ochrany osobných údajov
 • Určenie zodpovednej osoby
 • Prísnejšie požiadavky na udelenie súhlasu pri spracovaní osobných údajov
 • Užívateľ má právo na vymazanie (právo byť zabudnutý)
 • Súkromie ako štandard
 • Možnosť prenosu údajov užívateľa
 • Nové požiadavky pre zmluvu so sprostredkovateľom
 • Pravidlo „one-stop-shop“
 • Medzinárodné prenosy dát

Bližšie informácie k jednotlivým bodom nájdete na našom blogu. 


Spoločnosť CeMS zabezpečuje pre svojich zákazníkov odborný prechod na nové nariadenie v oblasti ochrany osobných údajov, vypracuje potrebnú dokumentáciu a v prípade potreby poskytne aj služby zodpovednej osoby. 
 

 • GDPR (anglická skratka - General Data Protection Regulation) je NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Úlohou GDPR je harmonizovať ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracovateľskými činnosťami a zabezpečiť voľný tok osobných údajov medzi členskými štátmi.

  Zobraziť viac
 • Oprávnené záujmy prevádzkovateľa vrátane prevádzkovateľa, ktorému môžu byť tieto osobné údaje poskytnuté, alebo tretej strany môžu poskytnúť právny základ pre spracúvanie, ak nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, pričom sa zohľadnia primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľov.

  Zobraziť viac
 • Súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to napríklad písomným vyhlásením vrátane vyhlásenia prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo ústnym vyhlásením.

  Zobraziť viac