Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Definícia

Súhlas by sa mal poskytnúť jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to napríklad písomným vyhlásením vrátane vyhlásenia prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo ústnym vyhlásením. Mohlo by to zahŕňať označenie políčka pri návšteve internetového webového sídla, zvolenie technických nastavení služieb informačnej spoločnosti alebo akékoľvek iné vyhlásenie či úkon, ktorý v tomto kontexte jasne znamená, že dotknutá osoba súhlasí s navrhovaným spracúvaním jej osobných údajov. (Zdroj: Nariadenie GDPR)

 

Použitie v praxi

Súhlas na spracovanie osobných údajov spoločnosti využívajú v prípade, ak na spracovanie osobných údajov nemajú žiadny zákonný účel a nemôžu použiť ani oprávnený záujem. 
Poskytnutie súhlasu má svoje pravidlá. Dotknutá osoba musí svoj súhlas dať dobrovoľne, to znamená, že napríklad pri odklikávacom políčku nemôže byť súhlas predzaškrnutý. Taktiež musí byť súhlas daný len na jeden účel. Všetky ostatné účely musia byť od seba oddelené. Požiadavky na danie súhlasu musia byť jednoduché, stručné a jasné. 
Organizácia, ktorá od vás žiada súhlas vás musí informovať o spôsobe spracovania osobných údajov (spadá tam hlavne účel, odosielanie osobných údajov tretím stranám, doba uchovávania, automatizácia, profilovanie a podobne)
Príklady kedy je potrebné si vyžiadať súhlas na spracovanie osobných údajov:

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
31.10.2024

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Zákon o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EÚ - GDPR 38,- €
45,60 € s DPH
79,- €
94,80 € s DPH