Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Oprávnený záujem

 

Čo je Oprávnený záujem

Osobné údaje môže spoločnosť spracovávať za viacerými účelmi. Spracovanie na zákonnom základe (zákon o účtovníctve, obchodný zákonník a pod.), spracovanie na základe súhlasu dotknutej osoby alebo spracovanie na základe oprávneného záujmu. 
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa vrátane prevádzkovateľa, ktorému môžu byť tieto osobné údaje poskytnuté, alebo tretej strany môžu poskytnúť právny základ pre spracúvanie, ak nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, pričom sa zohľadnia primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi (zdroj: nariadenie GDPR).

 

Použitie v praxi:

Na to, aby spoločnosť mohla využiť spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu musí mať vypracovaný tzv. balančný test, kde zisťuje, že uplatňovaním oprávnených záujmov spoločnosti nie sú vážne ovplyvnené práva a slobody daných jednotlivcov. 
Taktiež musí byť dodržaná informovanosť. Spoločnosť musí informovať dotknutú osobu o spracúvaní, že zbiera osobné údaje a o právach aké má dotknutá osoba. 

 

Príklady oprávnených záujmov:

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
31.10.2024

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Zákon o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením EÚ - GDPR 38,- €
45,60 € s DPH
79,- €
94,80 € s DPH