Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

When to delegate and what are the advantages and disadvantages of delegation

KATEGÓRIA

delegovanie

Delegate whenever possible. As with all delegations, the basic rules and principles must be observed. If they are not complied with, there can be no question of delegation, but rather of an autocratic leadership style. So what is the etiquette of delegation? It is always necessary to clearly communicate and inform the delegated person:

 • What is it about?
 • Who will do it?
 • How to do it? What resources does it have for it (financial, personnel, ...)?
 • Deadline?
 • If this is not clear, and the reason why it should be done or some benefits resulting from the implementation of the activity must be clarified.

Advantages:

First and foremost, save time. Delegation of important tasks has a positive effect on the personal growth of subordinates. Ideally, if it is a win-win, the delegate is relieved of the role that the delegate considers to be a trust.

Disadvantages:

The biggest disadvantage is that the delegating person is responsible for the activity that he does not ultimately carry out. Here it is possible to recommend one, communicate everything thoroughly and clearly and train the delegated person thoroughly.When delegating, we most often encounter two issues. The first is that there is no one to delegate to, it's worse case. The second problem is that there would also be someone to delegate, but the delegating person:

 • either cannot rely on the delegated person
 • he/she will do it faster/better,
 • or he/she will have to check it or rework it
 • he/she does not have good experience with it in the past (they tried it but it did not work well)
 • the delegated would spend a lot of time with it

Based on the above, the delegating person will still do it at his own expense. The delegating managerial skills that one simply does not have the nature to do can also be a problem. Of course, you can also work with that. Our experienced lecturers will be happy to help you with training Management, delegation, decision-making, meeting management (Management I) and Project management.

Podobné články

Kľúčové body pre efektívne riadenie dokumentácie podľa ISO 9001

Kľúčové body pre efektívne riadenie dokumentácie podľa ISO 9001

KATEGÓRIA

Dokumentácia hrá dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov ISO 9001. Riadenie dokumentácie je súčasťou samotného systému manažérstva kvality. Riadenie dokumentácie zahŕňa procesy a postupy na vytvorenie, aktualizáciu, schvaľovanie, distribúciu, uchovávanie a kontrolu týchto dokumentov.

Zobraziť viac
Norma ISO / IEC 17025 zabezpečí Vášmu laboratóriu exkluzivitu!

Norma ISO / IEC 17025 zabezpečí Vášmu laboratóriu exkluzivitu!

KATEGÓRIA

ISO / IEC 17025 je norma, ktorá sa vzťahuje na laboratóriá rôznych odvetví a zabezpečuje, že sú v praxi dodržiavané štandardy pre laboratórne testovanie a kalibráciu.

Zobraziť viac
Nová legislatíva zákona o ochrane oznamovateľov zvyšuje sankcie

Nová legislatíva zákona o ochrane oznamovateľov zvyšuje sankcie

KATEGÓRIA

Zamestnávateľským organizáciám hrozí za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona pokuta až do výšky 100-tisíc eur. Navrhovaná legislatíva nadobúda účinnosť 1. apríla 2023, pričom účinnosť niektorých ustanovení by bola odložená do 31. septembra 2023.

Zobraziť viac
Začíname s ISO normami – vyvraciame 5 mýtov o certifikácií

Začíname s ISO normami – vyvraciame 5 mýtov o certifikácií

KATEGÓRIA

Ak ste už niekedy zvažovali získať certifikáciu podľa jedného alebo viacerých systémov manažérstva ISO, možno ste už počuli, že „je to príliš nákladné“, alebo ste po krátkom prieskume dospeli k záveru, že je to nepotrebné vzhľadom na veľkosť vašej firmy a odvetvie v ktorom podnikáte.

Zobraziť viac

Newsletter