Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Interný audítor

KTO JE INTERNÝ AUDITOR?

Interný audítor je osoba, ktorá je oprávnená na vykonávanie interného auditu v organizáciách. Zameriava sa na hodnotenie vnútorného kontrolného systému organizácie tým, že orgánom danej spoločnosti poskytne informácie, hodnotenie, analýzy či odporúčania pre efektívnejšie plnenie ich úloh.

Interný audítor musí byť oprávnený a tiež nezávislý. Osoba, ktorá vykonáva audit, nemôže zároveň vykonávať činnosť, ktorá je auditovaná.

Pri väčších organizáciách bývajú priamo útvary interného auditu. Vykonávať audit môže iba osoba, ktorá je kvalifikovaná a absolvovala odborné školenia. 

Aký by mal audítor byť?

Okrem toho, že by audítor mal mať určité znalosti a zručnosti, tak by mal disponovať aj určitými charakteristickými znakmi. Audítor by mal byť etický, tzn. že by mal byť spravodlivý, pravdivý a úprimný. Tiež by mal byť otvorený, mal by byť ochotný zvážiť nové myšlienky a názory. Ďalej by mal byť taktný pri jednaní s jednotlivcami, mal by byť vnímavý a univerzálny - byť schopný prispôsobiť sa rôznym situáciám. Zároveň by mal byť audítor zameraný na dosahovanie stanovených cieľov.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
06.12.2023, 08.12.2023 + 10
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
07.12.2023 - 08.12.2023 + 11
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
15.01.2024 - 16.01.2024, 26.01.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
17.01.2024, 26.01.2024 + 3
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
18.01.2024, 26.01.2024 + 3
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
18.01.2024 - 19.01.2024, 26.01.2024 + 5
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.01.2024, 26.01.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
22.01.2024, 26.01.2024 + 3
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
23.01.2024, 26.01.2024 + 8
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
23.01.2024 - 26.01.2024 + 8

Mohlo by Vás zaujímať: