Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Black belt – Six Sigma

 

Black belt je označenie úrovne znalostí a skúseností s metódami Six Sigma

 

Aké sú potrebné znalosti na získanie Black belt:

Black belt je osoba, ktorá je nositeľom pokročilých znalostí a skúseností metód štatistického riadenia procesov, všeobecne známych ako Six sigma. Six sigma je silne dátovo orientovaný prístup zlepšovania procesov. Napriek tomu, že Black belt nie je označením pracovnej pozície, venuje prakticky celý pracovný čas metódam Six sigma, pričom podstatnú časť jeho činností zaberá riadenie Black belt projektov, postupujúcich cyklom DMAIC. Black belt projekty sú zamerané na výrazné vylepšenia a optimalizáciu procesov v širokom rozsahu (procesy bežiace v celom podniku, alebo oddelení, prípadne na linke) a generujú úspory rádovo v stovkách tisícoch EUR. Práve rozsah a náročnosť projektov limituje využitie Black belt v iných aktivitách. Doplnkovými aktivitami sú školenia a koučovanie pracovníkov s nižšou úrovňou znalostí metód Six Sigma, ako Green belt. Formálne býva Black belt členom oddelenia kontinuálneho zlepšovania, alebo oddelenia s podobným zameraním.

 

Ako získať „titul“ Black belt:

Kandidát na Black belt je zväčša nominovaný vyšším managementom, na základe jeho hlbokých procesných znalostí. Rovnako by adept mal prirodzene postupovať systematicky. Pri riešení problémov by mal využívať fakty a logické myslenie.

Po absolvovaní školenia, ktoré trvá niekoľko týždňov, je Black belt oboznámený s nástrojmi a technikami Six sigma. Rozsah vedomostí pokrýva všetky, aj najpokročilejšie nástroje Six Sigma a hlbokú znalosť štatistických metód. Pre dosiahnutie označenia Black belt bolo potrebné úspešne zložiť skúšku a viesť aspoň dva Black belt projekty, ktoré prinesú úsporu aspoň 50.000 USD. Certifikát vydávala nezávislá organizácia.

Je však pravdou, že v súčasnosti sa tieto štandardy nedodržujú. Firmy si certifikujú vlastných Black belt pracovníkov sami, prípadne sa certifikát dá zakúpiť. To viedlo k degradácií celého systému. V súčasnosti preto nie je kladený dôraz na certifikát, ale na  praktické skúsenosti (vedenie projektov) a vedomosti pracovníka.

Black belt svojou činnosťou môže výrazne znížiť náklady spoločnosti, pokiaľ sú jeho kapacity využívané racionálne. Naopak, formálne certifikovanie Black belt, ktoré slúži iba pre marketingové účely neplní cieľ pôvodnej myšlienky a sú plytvaním prostriedkov v dvoch oblastiach. Prvá oblasť pokrýva náklady spojené so školením a certifikáciou Black belt. Druhá, významnejšia, je spojená s neodstraňovaním strát spôsobených nevhodným vedením procesov.

 

Cesta k získaniu black belt je náročná a vyžaduje si pravidelné vzdelávanie. Naši lektori sú pripravení Vám pomôcť na Vašej ceste k získaniu black belt. A čo vy, ste pripravení?

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
10 dní (8:00 - 14:00)
Online 1 400,00 €
1 680,00 € s DPH
12.08.2024 - 16.08.2024, 19.08.2024 - 23.08.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
19.08.2024 - 20.08.2024 + 4
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás