Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

SMED

Čo je to SMED?

SMED je skratka pre Single Minute Exchange of Dies, čo v slovenčine znamená - Výmena nástroja počas jednej minúty alebo tiež pretypovanie výrobných zariadení. Jedná sa o jednu z metód štíhlej výroby a hlavným cieľom je znížiť potrebný čas na nastavenie a zoradenie strojov z niekoľkých hodín do niekoľkých minút. Touto metódou sa dá predchádzať plytvaniu a urýchliť výrobu.

K Čomu SMED slúži?

Metóda SMED sa používa najčastejšie v hromadnej a opakovanej výrobe, kde sa vyrába iba určité obmedzené množstvo výrobkov, pri ktorom dochádza k výmene, prestavovaniu a nastavovaniu výrobných strojov. Väčšinou má dva hlavné ciele:

1) Zaistenie rýchleho prechodu z výroby jedného typu výrobku na druhý. To umožňuje výrobu v menších dávkach. Výroba v menších dávkach znamená, že má nižšiu rozpracovnosť, zároveň kratšiu dobu vo výrobe a je pružnejšia.

2) Získať kapacitu zdroja, ktorá sa čiastočne stráca pri jeho dlhom prenastavovaní.

Ako sa SMED používá v praxi? 

Celý postup sa dá popísať v štyroch krokoch.

Prvým je dôkladná analýza procesu výmeny a nastavovania (napr. zapisovanie si všetkých úkonov, ktoré sú potrebné urobiť a zároveň koľko daný úkon vezme času). Týmto sa dajú zistiť nedostatky, ku ktorým v procese dochádza.

Ďalej je potrebné urobiť návrh riešenia (napr. premiestnenie strojov, zmena technológií).

Potom dochádza k realizácii vybraných opatrení na zlepšenie a neskôr štandardizácia formou existujúceho pracovného návodu na zmenu nástrojov a nastavenie strojov. K výsledkom dochádza zmenou technológií, zmenou nastavenia strojov, zmenou pracovných pomôcok, vďaka technickým úpravám strojov alebo zmenou organizácie práce.

Aké sú pozitívne dopady metody SMED?

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
08.08.2024 - 09.08.2024 + 5
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.07.2024 + 1