Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Kto je etický hacker a čo je jeho prácou


Slová ako hacker alebo etický hacker sa v spoločnosti skloňujú každým dňom viac a viac. Mnoho ľudí však stále nevie čo hackerstvo znamená a aký je rozdiel medzi hackerom a etickým hackerom. Predtým než si vysvetlíme čo je etické hackerstvo si najskôr musíme povedať základné rozdelenie hackerov.

 

Hackeri sa vo všeobecnosti delia na tri typy:

 

Black hat hackeri, tiež nazývaní blackhats, sú tí zlí v hackerskom svete. Blackhats neberú ohľad na žiadne pravidlá, často ignorujú zákony a nezáleží im na tom, akú škodu napáchajú. Títo hackeri útočia prevažne za účelom vlastného zisku.

White hat hackeri, iným slovom etickí hackeri, sú hackeri, ktorí svoje znalosti využívajú na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti určitej firmy. Hĺbkovo skenujú systémy a siete, pozerajú sa na svoj cieľ tak, ako by sa pozerali black hat hackeri a dokonca sa snažia presvedčiť zamestnancov firmy, aby klikli na link, ktorý ich počítač následne nakazí malwarom. K tomuto všetkému však majú povolenie a to z týchto neetických činností robí etické.

Gray hat hackeri predstavujú stred medzi white hat hackermi a black hat hackermi. Títo hackeri hľadajú zraniteľnosti v systémoch bez akéhokoľvek povolenia no bez zlého úmyslu. Ako príklad gray hat hackera môžeme uviesť niekoho, kto nájde a využije bezpečnostnú zraniteľnosť, no za účelom oboznámenia verejnosti o danej zraniteľnosti. Aktivita gray hat hackerov je však tiež považovaná za ilegálnu.

 

Čo robí etický hacker?

Odhaľovanie zraniteľností a slabín vo webových aplikáciách, v mobilných aplikáciách, v systéme či priamo u ľudí. Toto všetko a ešte oveľa viac je práca etických hackerov. Techniky, taktiky a postupy majú častokrát do detailov rovnaké ako neetickí hackeri. 

Etickí hackeri vykonávajú investigatívu systému alebo siete aby našli slabiny, ktoré by mohli využiť neetickí hackeri. Zbierajú a analyzujú informácie k tomu aby našli spôsoby akými by mohli posliniť bezpečnosť systému, siete alebo aplikácie.

Etickí hackeri sú najatí rôznymi organizáciami aby otestovali ich systémy a siete, detegovali a definovali bezpečnostné zraniteľnosti, zistili, či zavedené bezpečnostné opatrenia fungujú tak ako by mali a následne našli riešenie akým by sa dalo predísť akejkoľvek krádeži dát alebo podobnému incidentu.

 

Aké sú úlohy a povinnosti etického hackera?

Etický hacker (penetračný tester) sa musí držať určitých pravidiel na to aby mohol hackovanie vykonávať legálne. Skúsený penetračný tester pozná svoje povinnosti a dodržiava všetky etické zásady. 

Najdôležitejšie pravidlá etického hackerstva:

 

Etické hackovanie existuje v rôznych podobách. V dnešnom svete sú to najmä tieto:

Web Application Hacking

Infrastructure Hacking

Wireless Network Hacking

Social Engineering

Security Reviews

Red Teaming

 

Ako je vidieť vyššie, cieľom je simulovať kompletnú reťaz útokov. Okrem samotnej bezpečnosti systémov a obozretnosti užívateľov/zamestnancov (vo fáze Phishingu) sa tiež vyhodnocuje efektivita bezpečnostných riešení (firewall, antivirus), ale aj zamestnancov oddelení ako napríklad SOC (Security Operations Center).

 


 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
29.07.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
29.07.2024, 02.08.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
13.08.2024 - 14.08.2024 + 1
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
38,- €
45,60 € s DPH