Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

TISAX - Informačná bezpečnosť dodávateľov v automotive

 

Ako môžete preukázať svojim OEM zákazníkom informačnú bezpečnosť?

TISAX je štandard definujúci požiadavky ohľadom informačnej bezpečnosti, ktorý je záväzný pre dodávateľov v nemeckom automotive priemysle už od roku 2008. TISAX je mechanizmus hodnotenia a výmeny informácií o bezpečnosti organizácií.  Členovia združenia automobilového priemyslu VDA vypracovali katalóg požiadaviek na informačnú bezpečnosť, ktorý nadväzuje na požiadavky  medzinárodnej normy ISO/IEC 27001 a reflektuje špecifické požiadavky automotive odvetvia. 

Spoločnosť CeMS Vám pomôže správne pochopiť špecifické požiadavky štandardu TISAX a objasní Vám možnosti ako ich prepojiť s vlastným ISMS systémom manažérstva informačnej bezpečnosti. 

Získate odborné vedomosti a praktické tipy ako správne implementovať štandard TISAX v praxi a ako prebieha proces certifikácie v zmysle TISAX.

 

Čo je výsledkom implementácie TISAX?

Vybudovaný systém informačnej bezpečnosti dodávateľ verifikuje akreditovanou certifikačnou autoritou. Prístup k službe TISAX získate online registráciou na portáli TISAX. Po registrácii môžete požiadať autorizovaného audítora, aby vykonal posúdenie, ktoré je založené na dotazníku VDA ISA. Po vyhodnotení sa výsledky odovzdajú do databázy TISAX.

Po úspešnej certifikácii získavate tzv. “TISAX label”, ktorý preukáže, že ste ako dodávateľ úspešne prešiel auditom informačnej bezpečnosti. Opätovné hodnotenie je požadované až po 3 rokoch.

Výsledky hodnotenia sú zverejnené na portáli TISAX, kde ich môžu vidieť ostatní obchodní partneri zapojení do tohto systému – OEM automobilky a iní dodávatelia v reťazci Tier 1 - x automotive.

Takto môže dodávateľ získať nové obchodné príležitosti bez toho, že bude opätovne auditovaný na požiadavky informačnej bezpečnosti.

 

Ako Vám pomôžeme?

  • Základom je získať dostatočné odborné vedomosti o TISAX – zaškolíme Váš tím
  • Vykonáme vstupnú analýzu vo vašej spoločnosti a preveríme aktuálny stav Vášho systému
  • Vypracujeme rozdielovú analýzu, identifikujeme slabé miesta formou tzv. „GAP analýzy“ a spoločne k nim navrhneme primerané nápravné aj preventívne opatrenia
  • V prípade zistenia kritických nezhôd Vám pomôžeme s ich účinným odstránením
  • Pomôžeme Vám s registráciou v službe TISAX
  • Spolu s Vami vypracujeme dotazník na základe VDA ISA a zabezpečíme Vašu efektívnu prípravu na následný audit od akreditovanej certifikačnej organizácie

 

V prípade bližších informácií nás neváhajte kontaktovať buď cez formulár alebo telefonicky.


 

V súčasnosti prebieha proces revízie ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 (aktuálna verzia bola publikovaná v roku 2013). Organizácie, ktoré sa zameriavajú na systematický prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti, už iste zaregistrovali túto novinku. ISO/IEC 27002 je opäť navrhnutá tak, aby poskytovala rámec pre riadenie bezpečnosti informácií (podobne ako, napríklad: NIST CSF).

Zobraziť viac

TISAX je skratkou pre Trusted Information Security Assessment Exchange a slúži na preukázanie, že dodávateľ (najmä Tier 1 a Tier 2) do automobilového priemyslu spĺňa náročné požiadavky informačnej bezpečnosti. Systém TISAX bol vytvorený Nemeckou Asociáciou automobilového priemyslu VDA.

Zobraziť viac