Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

KPI

ČO JE TO KPI?

KPI je skratka pre, Key Performance Indicator, v preklade kľúčové ukazovatele výkonnosti. Ide o metriku, ktorá meria výkon organizácie, oddelenia, projektu alebo jednotlivca voči konkrétnym cieľom alebo zámerom. KPI sa používajú na sledovanie pokroku, meranie úspechu a rozhodovanie na základe dát.

 

KPI v kontexte organizácie

KPI možno použiť v rôznych oblastiach organizácie, ako je predaj, marketing, financie, prevádzka a ľudské zdroje. Možno ich použiť na meranie finančnej i nefinančnej výkonnosti, ako je spokojnosť zákazníkov, angažovanosť zamestnancov alebo efektivita procesov.
 
Aby bolo meranie efektívne, je dôležité pri výbere KPI zvoliť metriky, ktoré sú relevantné, merateľné a v súlade s cieľmi a zámermi organizácie. KPI by mali byť pravidelne revidované a aktualizované, z toho dôvodu, že sa organizácia vyvíja a menia sa jej ciele. Je tiež dôležité zabezpečiť, aby údaje používané na výpočet KPI boli presné, a aby KPI boli oznamované a chápané všetkými relevantnými zainteresovanými stranami.

Existuje niekoľko rôznych typov KPI, vrátane:

Na záver možno povedať, že KPI sú základnými nástrojmi na meranie a zlepšovanie výkonnosti organizácie. Poskytujú organizáciám dáta, ktoré potrebujú na prijímanie informovaných rozhodnutí, sledovanie pokroku a zaisťujú, že sú v súlade s ich cieľmi a zámermi.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
08.08.2024 - 09.08.2024 + 5
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.07.2024 + 1