Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

OEE

ČO JE TO OEE?

Skratka OEE znamená Overall Equipment Effectivness, v preklade Celková efektivita zariadenia. Ide o metriku používanú na meranie výkonnosti výrobného procesu alebo zariadenia. Je to meradlo toho, ako efektívne je výrobný proces využívaný, a vypočítava sa s ohľadom na tri faktory: dostupnosť, výkon a kvalitu.

Výpočtom OEE môžu výrobcovia identifikovať oblasti, kde môžu zlepšiť svoje procesy a zariadenia, aby zvýšili efektivitu a znížili množstvo odpadu. OEE je cenným nástrojom pre neustále zlepšovanie výrobných operácií, pretože poskytuje jasný a použiteľný spôsob merania a sledovania pokroku. Pri výpočte OEE vysoké skóre OEE znamená, že proces je využívaný efektívne, zatiaľ čo nízke skóre znamená, že je potrebné zlepšenie.

OEE sa bežne používa vo výrobných podnikoch na zlepšenie výrobných procesov a zvýšenie efektivity. Pravidelným meraním OEE a sledovaním zmien v priebehu času môžu organizácie identifikovať oblasti pre zlepšenie a implementovať zmeny, ktoré môžu zvýšiť efektivitu a znížiť plytvanie.

Na záver možno povedať, že OEE je cennou metrikou pre meranie efektivity výrobného procesu alebo zariadenia a poskytuje cenné poznatky o oblastiach, ktoré treba zlepšiť. Pravidelným sledovaním OEE a rozhodovaním na základe dát môžu organizácie zlepšiť svoje výrobné procesy a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.07.2024 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
16.07.2024 - 17.07.2024 + 2