Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Nestrať prácu - Vzdelávaj sa mení svoj názov na Zručnosti pre trh práce

Projekt Zručnosti pre trh práce - OTVORENÝ!!!

Vďaka národnému projektu "Zručnosti pre trh práce" si môžeš splniť svoj sen a naučiť sa nové zručnosti, ktoré využiješ v práci alebo podnikaní. Aký je postup a kto môže žiadať o národný projekt sa dozvieš nižšie. 

Pre koho je projekt určený?

  • Zamestnaných,nezamestnaných, mamičky na MD, ale aj študentov
  • Ľudí, ktorí sa chcú lepšie uplatniť na trhu práce
  • Ľudí, ktorí chcú zmeniť prácu, kde budú potrebovať nové vedomosti

 

 

Najčastejšie otázky:

Som záujemca o zamestnanie – ZoZ. Ako môžem získať kurz zdarma?

 

Bude mi vždy kurz preplatený?

 

Koľko kurzov môžem absolvovať?

 

Je potrebné zaplatiť zálohu na kurz?

 

Ak mi úrad práce kurz neschváli, musím platiť storno poplatok?

 

Môžem kurz absolvovať v prípade, že mi úrad práce kurz nepreplatí?

 

 

 
POĎME SI EŠTE POVEDAŤ AKÉ KURZY SI MÔŽETE U NÁS NECHAŤ PREPLATIŤ
 

Najžiadanejšie kurzy: 

 

Inovatívne metódy využívané v automobilovom priemysle a strojárskej výrobe

10 dňový vzdelávací program je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti riadenia, budovania, implementácie, udržiavania a zvyšovania efektívnosti procesov. 

Obsahová náplň kurzu:

Viac informácií o kurze.


Projektové riadenie

6-dňové školenie. Cieľom školenia je nadobudnúť praktické zručnosti v oblasti projektového manažmentu a pripraviť absolventov školenia na efektívne vykonávanie funkcie projektového manažéra. Účastníci sa podrobne oboznámia s tým ako definovať a plánovať projekt , zostaviť projektový tím, riadiť projektový cyklus, ako vytvoriť správu o projekte a ako riadiť riziká. Tiež sa oboznámia s metódami projektového riadenia a s projektovým riadením.

Viac informácií o kurze.


Manažér kvality

4-dňové školenie. Cieľom školenia je pripraviť účastníkov na efektívne vykonávanie funkcie manažéra kvality, oboznámiť ich so základmi systémov manažérstva kvality v zmysle ISO 9001 a s pravidlami procesného prístupu, objasniť im základné štatistické nástroje riadenia procesov (SPC), analýzu systému merania (MSA) ako aj analýzu možných porúch a ich následkov (FMEA). Účastníci sa zároveň naučia správne používať základné nástroje kvality (QC Tools) ako aj najmodernejšie metodiky riešenia problémov či reklamácií (metodika Global 8D) a základy neustáleho zlepšovania procesov (Kaizen, Lean Management atď.).

Viac informácií o kurze.


Interný audítor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 19011 - systém integrovaného manažérstva

4-dňové školenie. Ciele kurzu je pripraviť interných audítorov na vykonávanie interných auditov v organizáciách, oboznámiť podrobne účastníkov kurzu o norme EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO 45001:2018 a EN ISO 19011:2018, priblížiť techniku interných auditov v organizáciách, poukázať na problémy, s ktorými sa stretávajú interní audítori v praxi a možnosti riešenia.

Viac informácií o kurze.

 

Komplexné manažérske zručnosti

8-dňové školenie. Školenie poskytuje komplexný prehľad a návod na zlepšenie komunikačných, manažérskych a líderských zručností. Tento vzdalávací program bol vytvorený v spoluprácii s lektormi z praxe, navrhnutý s ohľadom na logickú nadväznosť jednotlivých modulov.

Viac informácií o kurze.

 

Kontaktujte nás:

Máte záujem o niektorý kurz z našej ponuky?

Kontaktujte nás na cems@cems.sk alebo +421 908 345 320 a my Vám poradíme, či je možné sa naň prihlásiť v rámci projektu „Zručnosti pre trh práce". 

 

 


 

Adresu trvalého pobytu

Položky označené * sú povinné.