Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Asset management

ČO JE TO ASSET MANAGEMENT?

 

Asset management je proces správy a riadenia aktív organizácie. Aktíva sa v tomto kontexte týkajú rôznych foriem hodnôt, ktoré firma vlastní - fyzické zariadenia, finančné prostriedky, informácie, softvér, licenčné zmluvy, budovy, atď. Cieľom asset manažmentu je maximalizovať hodnotu a výkon týchto aktív a tiež minimalizovať riziká a zabezpečiť ich efektívne využitie . Správne nastavený asset management napomáha k efektívnemu a udržateľnému rastu organizácie.

 

Dôležitými aspektmi Asset manažmentu sú:

 

Asset management je dôležitým aspektom strategického riadenia organizácie, pretože veľká časť aktív sa riadi v dlhodobom hľadisku a sú pre organizáciu strategickým zdrojom (napr. výrobné zariadenia, výrobné alebo administratívne budovy, vozidlá, know-how, a pod.)

 

Správne riadenie aktív, poskytuje organizáciám rôzne výhody:

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
07.08.2024 - 08.08.2024 + 2

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
Time Management 49,- €
58,80 € s DPH