Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Ing. Zuzana Záhradníková

99,58 %
19 hodnotení

Absolventka a inžinierka Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. 15 rokov v medzinárodnom korporátnom prostredí na pozíciách Senior Manager v oblasti financií a marketingu. Riadila tímy z Európy a Ázie, podieľala sa na globálnych projektoch za účelom automatizácie a zvyšovania efektivity. Medzi úspechy patria : zavedenie elektronickej fakturácie v 11 krajinách Európy, 20% redukcia pracovnej sily na základe automatizácie, mentoring v oblasti kariérneho rastu podriadených, 30% zlepšenie spokojnosti zamestnanca s nadriadeným oproti predchádzajúcemu manažérovi, niekoľko odcenení Gold/Silver a Bronze Awards. Je lektorkou, facilitátorkou a mentorkou v rámci medzinárodnej IT korporácie na HR témy a témy v oblasti sebarozvoja, kariérneho rastu na základe identifikácie silných stránok, zručností a potenciálu.

Vzdelanie:

Absolventka a inžinierka Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Absolvovala certifikované školenia: Kariérový poradca akreditovaný MŠVVŠ SR, Executive Presentation skills, soft-skills tréningy, Psychológia v kocke – UK BA, Štátna jazyková škola v angličtine a nemčine, Sprievodca cestovného ruchu v AJ a NJ, PRINCE2 certifikácia - projektový manažment v štátnej správe.

Prax a nadobudnuté skúsenosti:

15 rokov pôsobila v medzinárodnom korporátnom prostredí na pozíciách Senior Manager v oblasti financií a marketingu. Riadila tímy z Európy a Ázie, podieľala sa na globálnych projektoch za účelom automatizácie a zvyšovania efektivity. Medzi najväčšie úspechy patrí zavedenie elektronickej fakturácie v 11 krajinách Európy, 20% redukcia pracovnej sily na základe automatizácie, mentoring v oblasti kariérneho rastu podriadených, 30% zlepšenie spokojnosti zamestnanca s nadriadeným oproti predchádzajúcemu manažérovi, niekoľko ocenení Gold, Silver a Bronze Awards. Aktívne sa podieľala na projektoch rozvíjajúcich talentovaných ľudí v rámci i mimo firmy. Informácia o projekte na rozvoj kľúčových talentov, kde vystupovala ako  lektorka bola zverejnená v časopise Forbes 04/2016.  Inšpirovala aj TEDx rečou na tému: “Uncode your talents”.

Lektorské skúsenosti:

Pôsobila dlhé roky ako lektor, facilitátor a mentor v rámci medzinárodnej IT korporácie na HR témy a témy v oblasti sebarozvoja, kariérneho rastu na základe identifikácie silných stránok, zručností a potenciálu. Momentálne pôsobí aj ako kariérová poradkyňa, spoluzakladateľka a aktívna členka Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Tréningy vie plynule viesť v anglickom jazyku.

Referencie

In-house školenia

FORLAK, s.r.o. | BETAMONT s.r.o.

Online školenia

CAREOFAIR s. r. o. | GreMi Klima s.r.o. | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. | TESCAN ORSAY HOLDING, a.s. | Inštitút odborného vzdelávania, s. r. o. | Deep Pool Technology Slovakia s. r. o. | Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. | KORDÁRNA Plus a.s., organizačná zložka | Vermeer CS s.r.o. | Abbott Laboratories, s.r.o. | Altcam Slovakia s.r.o. | TECHNOGYM E.E., s. r.o. | Ing. Blažena Zalomová | Igor Tichý

Dell s.r.o.; IBM Slovensko spol. s r.o.; MEDUSA GROUP, s.r.o.; SAS Automotive s.r.o.; Maxman Consultants, spol. s r.o.; Nadácia Pontis; Ekonomická univerzita v Bratislave; Univerzita Komenského v Bratislave; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Školenia organizované lektorom Ing. Zuzana Záhradníková

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
29.07.2024
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
28.11.2024
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
07.08.2024 - 08.08.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
18.10.2024