Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Ing. Ľubica Kuchařová

98,92 %
128 hodnotení

Počas dlhoročného pôsobenia v medzinárodnej automotive spoločnosti si prešla viacerými pozíciami. Začínala na HR oddelení, kde súčasťou jej pracovných aktivít bola aj participácia na príprave tréningových plánov a školení na oddelení vzdelávania ako aj sprevádzanie zahraničných návštev, vrátane tlmočenia. V rámci svojho pôsobenia na oddelení HR vykonávala vstupné školenia pre interných aj externých pracovníkov spoločnosti. Neskôr pôsobila na kľúčových pozíciách v oblasti kvality, životného prostredia a BOZP.  Zastávala aj funkciu špecialistu na prevenciu ZPH a bezpečnostného technika. Neskôr ako expert pre chemickú legislatívu EÚ vykonávala funkciu REACH Managera. Nadobudnuté skúsenosti momentálne odovzdáva ako lektor CeMS. Venuje sa osobnostnému rozvoju teamleaderov a skvalitňovaniu tréningových procesov. Okrem toho vykonáva poradenstvo a školenia z oblasti odbornej problematiky životného prostredia a BOZP, kde pôsobí aj ako externý audítor s medzinárodnou pôsobnosťou pre normy ISO 14001 a ISO 45001.

Vzdelanie:

Úspešne absolvovala odbor Aplikovaná ekológia na Technickej univerzite vo Zvolene a doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na učiteľstvo odborných predmetov v Banskej Bystrici. Je držiteľkou medzinárodného certifikátu externého audítora IRCA pre systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 a externého audítora pre systém manažérstva BOZP podľa požiadaviek normy ISO 45001. Zároveň je držiteľkou osvedčení Interný audítor pre IMS podľa požiadaviek ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Získala taktiež certifikát REACH manažér, osvedčenie o spôsobilosti Bezpečnostného technika, osvedčenie o odbornej spôsobilosti Špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií.

Prax a nadobudnuté skúsenosti:

V spoločnosti Continental Matador Truck Tires, s.r.o. pôsobila na oddelení ESH ako ekológ a interný audítor SEM, špecialistka na prevenciu závažných priemyselných havárií a ako bezpečnostný technik. Následne pracovala ako ekológ, REACH manager a interný audítor SEM na oddelení OŽP v Continental Matador Rubber, s.r.o.. Zabezpečovala legislatívne požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a chemickej legislatívy REACH. Vykonávala jazykové preklady kľúčových koncernových dokumentov v oblasti životného prostredia. Podieľala sa na príprave a vypracovaní koncernových prezentácii v oblasti OŽP a BOZP, na tvorbe, údržbe a aktualizácii elektronických dát na divíznom serveri. Taktiež písala články pre firemné noviny.

Lektorské skúsenosti:

Ako lektorka pôsobila v oblasti SEM, SM BOZP podľa požiadaviek noriem ISO 14001, ISO 45001, legislatívy OŽP, BOZP, prevencie ZPH, REACH. Vykonávala školenia interných zamestnancov ako aj zamestnancov externých spoločností v slovenskom aj anglickom jazyku. Aktuálne pôsobí ako lektorka a konzultantka pre spoločnosť CeMS, s.r.o. a zabezpečuje tréningy hlavne v oblasti životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Referencie

In-house školenia

ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. | Magna Electronics Slovakia s.r.o. | RS Integrated Supply Slovakia s. r. o. | DONGWON SK, s. r. o. | NEXPLUS SK s.r.o. | VÚRUP, a.s. | Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o. | Axxence Slovakia s.r.o.

Online školenia

ŠVEC a SPOL, s.r.o. | G-TEKT Slovakia, s.r.o. | Magna Electronics Slovakia s.r.o. | Estamp Slovakia s.r.o. | KINEX BEARINGS, a.s. | GRAMEX, spol.s r.o. | Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. | P - LAB a.s. | Peikko Slovakia s.r.o. | Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III | C.I.M.A. Slovakia, s.r.o. | Igor Tichý | PERPEDES SK s. r. o. | WESTCOR, spol. s r.o. | Foxconn Slovakia, spol. s r.o. | ALU-SV CZ, s.r.o. | HTP s.r.o. | RUDOLPH USINADOS SK, s.r.o. | EKOVIB s. r. o. | PPA CONTROLL, a.s. | Semecs, s.r.o. | iProcess Technologies s.r.o. | MAN Components s.r.o. | Omega Optix, s.r.o. | FERONA Slovakia, a.s. | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. | Noroo Bee Chemical Czech s.r.o. | Versium, s.r.o. | Nemocnice Na Františku | Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. | ARPROG, akciová spoločnosť Poprad | Inštitút odborného vzdelávania, s. r. o. | PIFox, s.r.o. | Olivova dětská léčebna, o.p.s. | IAC Group (Slovakia) s.r.o. | CZ LOKO, a.s. | Barluskat s.r.o. | CIVOP s.r.o. | ADDSEN, s. r. o. | littlefinger, s.r.o. | Glycanostics, s.r.o. | Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.") | Shrinktech s.r.o. | Ideal Mělník a.s. | Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o. | Centrum výskumu a vývoja, s. r. o. | MAGNA SLOVTECA, s.r.o. | EPSA Marketplace Slovakia, s. r. o. | Národný bezpečnostný úrad | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | Signode Slovakia s.r.o. | r3project cz, s.r.o. | Plastcom, spol. s r.o. | Ing.Zuzana Varmecká, s.r.o. | SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. | ECCO Slovakia, a.s. | VIDRA a spol. s.r.o. | VUCHT a.s. | Magna Exteriors (Slovakia) s.r.o. | AIS Automotive Interior Systems Slovakia s.r.o. | GZ Media, a.s. | ELASTORSA SLOVAKIA s.r.o. | AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group | Slovenská agentúra životného prostredia | Wittur s. r. o. | Reviva s.r.o. | BEZ TRANSFORMÁTORY | ZF Active Safety Slovakia s.r.o. | CZ BIJO a.s. | Metalimpex Slovakia, s.r.o. | Kongsberg Automotive, s.r.o. | Witzenmann Slovakia, spol. s r.o. | TATRAVAGÓNKA a.s. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | AT CONSULT spol. s r.o. | YIT Slovakia a.s. | ZKW Slovakia s.r.o. | amphora s. r. o. | ORAC SLOVAKIA, s.r.o. | CPI Moravia Books s.r.o. | Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. | Eurofins BioPharma Product Testing Slovakia s.r.o. | Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o. | Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | DSV Solutions Slovakia s. r. o. | ON Semiconductor Slovakia, a.s. | VAILLANT GROUP Heat Pump Production s.r.o. | HMH, s.r.o. | SAFETY PROVIDE s. r. o. | MIM, s.r.o. | Bosch Electrical Drives SK s.r.o. | LINDAB s.r.o. | BOZPO, s.r.o. | ecorec Slovensko s.r.o. | STABIL spol. s r.o. | Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky | Delirest Slovakia s. r. o. | SLOVAKTUAL s.r.o. | CIKAUTXO SK s.r.o. | Tomra Sorting s.r.o. | CS WEB, s.r.o | PG electronic s.r.o. | Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. v angl. jazyku Research Center of the Slovak Foreign Policy Association | Ing. Tomáš Pekár CREATIVE SOLUTION | Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s. r. o. | Kia Slovakia s. r. o. | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | MIHAS s.r.o. | Doprastav, a.s. | VALVE SLOVAKIA a. s. | ACCON managers & partners, s.r.o. | Euro Dabo s. r. o. | Biometrix, s. r. o. | LiV ELEKTRA, a.s. | Otolift Schodiskové výťahy, s. r. o. | Packeta Slovakia s. r. o. | Poppe + Potthoff s.r.o. | DHL Solutions k.s. | GeWiS Slovakia s. r. o. | BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o. | Pražská vodohospodářská společnost a.s. | Arens Oberflächenfullservice s.r.o. | Carbonlytics Company s.r.o. | COAVIS SLOVAKIA s. r. o. | TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ spol. s r.o. | Marelli PWT Kechnec Slovakia s. r. o. | Sylex, s.r.o. | syncreon Slovakia s. r. o. | ENPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o. | ad-tech s.r.o. | Hyundam Slovakia, s. r. o. | Sisecam Automotive Slovakia s.r.o. | EWOX, s.r.o. | QSpro s. r. o. | KOH-I-NOOR FORMEX s.r.o. | VICENTE TORNS SLOVAKIA, a.s. | Astotec Automotive Czech Republic s.r.o. | Saft Ferak a.s. | MGP, spol. s r.o. | HYDAC s.r.o. | Torun & Schmidt s.r.o. | Tytex Slovakia s.r.o. | MANDÍK, a.s. | ADRIAN MED, s.r.o. | Slovenské elektrárne, a.s. | DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o. | FORM s.r.o. | N4POINT s.r.o. | Freudenberg Home and Cleaning Solutions s.r.o. | O2 Slovakia, s.r.o. | DS Smith Turpak Obaly, a.s. | TRANSSERVIS, a.s. Košice | NEOGRAFIA, a.s. | Scheuch s.r.o. | Československá obchodná banka, a.s. | D PLAST a.s. | TYP AGENCY s.r.o. | ACS International s.r.o. | Vitalo Slovakia s.r.o. | MG - Slovakia s.r.o. | DOKA DREVO, s.r.o. | IKEA Industry Slovakia s. r. o., o.z. Malacky Boards | ELEKTROCONNECT, s.r.o. | Baumann Springs s.r.o. | MAKYTA, akciová spoločnosť, skrátene MAKYTA a.s. | QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. | TI-Hanil Slovakia, s.r.o. | BDI spol. s r.o. | Pôdohospodárska platobná agentúra | ERT Automotive Bohemia s.r.o. | Ing. Renáta Chmárová | M-tech & Automation s.r.o. | EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM BRATISLAVA s.r.o. | Medi-Globe s.r.o. | VFTECH, spol. s r.o. | Lorex Distribution s.r.o. | Makeen Energy A/S | Oblastní charita Polička | Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. | Axxence Slovakia s.r.o. | CHIRANA T.Injecta, a.s. | Formel D Slovakia s. r. o. | VÚRUP, a.s. | Fakultná nemocnica Nitra | KONSIT a.s. | ROTOS - STK a. s. | Dopravní podnik Ostrava a.s.

ContiTech Vibration Control Slovakia, s.r.o.; Continental Matador Rubber, s.r.o.; Continental Matador Truck Tires, s.r.o.; Matador Automation, s.r.o.; Pankl Automotive Slovakia, s.r.o., GAJOS, s.r.o.; TMG, a.s.; Adler Pelzer Automotive Slovakia, s.r.o.;  J.P. PLAST Slovakia spol s.r.o.; c2i  s.r.o.; BARGY SK s.r.o.; ILJIN SLOVAKIA, s.r.o.; IPC – SLOVAKIA, s.r.o.; KOVAL SYSTEMS, a.s.; GIMAX Tyres a.s.; SPECIALITY MINERALS SLOVAKIA, spol s.r.o.; MIP s.r.o., Slovalco, a.s.; Energotel, a.s.; GIM – SERVIS a.s.; YURA Corporation Slovakia, s.r.o.

Školenia organizované lektorom Ing. Ľubica Kuchařová

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 290,00 €
348,00 € s DPH
13.12.2024
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.07.2024, 02.08.2024 + 2
4 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
30.07.2024 - 02.08.2024 + 4
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
31.07.2024 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
31.07.2024, 02.08.2024 + 3
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
02.08.2024 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
18.07.2024 - 19.07.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
19.07.2024 + 1
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 159,00 €
190,80 € s DPH
19.09.2024 + 1
2 dni (08:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
25.07.2024, 02.08.2024 + 2