Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Ing. Ľubica Kuchařová

Počas dlhoročného pôsobenia v medzinárodnej automotive spoločnosti si prešla viacerými pozíciami. Začínala na HR oddelení, kde súčasťou jej pracovných aktivít bola aj participácia na príprave tréningových plánov a školení na oddelení vzdelávania ako aj sprevádzanie zahraničných návštev, vrátane tlmočenia. V rámci svojho pôsobenia na oddelení HR vykonávala vstupné školenia pre interných aj externých pracovníkov spoločnosti. Neskôr pôsobila na kľúčových pozíciách v oblasti kvality, životného prostredia a BOZP.  Zastávala aj funkciu špecialistu na prevenciu ZPH a bezpečnostného technika. Neskôr ako expert pre chemickú legislatívu EÚ vykonávala funkciu REACH Managera. Nadobudnuté skúsenosti momentálne odovzdáva ako lektor CeMS. Venuje sa osobnostnému rozvoju teamleaderov a skvalitňovaniu tréningových procesov. Okrem toho vykonáva poradenstvo a školenia z oblasti odbornej problematiky životného prostredia a BOZP, kde pôsobí aj ako externý audítor s medzinárodnou pôsobnosťou pre normy ISO 14001 a ISO 45001.

Vzdelanie:

Úspešne absolvovala odbor Aplikovaná ekológia na Technickej univerzite vo Zvolene a doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na učiteľstvo odborných predmetov v Banskej Bystrici. Je držiteľkou medzinárodného certifikátu externého audítora IRCA pre systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2015 a externého audítora pre systém manažérstva BOZP podľa požiadaviek normy OHSAS 18001:2007. Zároveň je držiteľkou osvedčení Interný audítor pre IMS podľa požiadaviek ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007. Získala taktiež certifikát REACH manažér, osvedčenie o spôsobilosti Bezpečnostného technika, osvedčenie o odbornej spôsobilosti Špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií.

Prax a nadobudnuté skúsenosti:

V spoločnosti Continental Matador Truck Tires, s.r.o. pôsobila na oddelení ESH ako ekológ a interný audítor SEM, špecialistka na prevenciu závažných priemyselných havárií a ako bezpečnostný technik. Následne pracovala ako ekológ, REACH manager a interný audítor SEM na oddelení OŽP v Continental Matador Rubber, s.r.o.. Zabezpečovala legislatívne požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a chemickej legislatívy REACH. Vykonávala jazykové preklady kľúčových koncernových dokumentov v oblasti životného prostredia. Podieľala sa na príprave a vypracovaní koncernových prezentácii v oblasti OŽP a BOZP, na tvorbe, údržbe a aktualizácii elektronických dát na divíznom serveri. Taktiež písala články pre firemné noviny.

Lektorské skúsenosti:

Ako lektorka pôsobila v oblasti SEM, SM BOZP podľa požiadaviek noriem ISO 14001, OHSAS 18001, legislatívy OŽP, BOZP, prevencie ZPH, REACH. Vykonávala školenia interných zamestnancov ako aj zamestnancov externých spoločností v slovenskom aj anglickom jazyku. Aktuálne pôsobí ako lektorka a konzultantka pre spoločnosť CeMS, s.r.o. a zabezpečuje tréningy hlavne v oblasti životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Referencie

ContiTech Vibration Control Slovakia, s.r.o.; Continental Matador Rubber, s.r.o.; Continental Matador Truck Tires, s.r.o.; Matador Automation, s.r.o.; Pankl Automotive Slovakia, s.r.o., GAJOS, s.r.o.; TMG, a.s.; Adler Pelzer Automotive Slovakia, s.r.o.;  J.P. PLAST Slovakia spol s.r.o.; c2i  s.r.o.; BARGY SK s.r.o.; ILJIN SLOVAKIA, s.r.o.; IPC – SLOVAKIA, s.r.o.; KOVAL SYSTEMS, a.s.; GIMAX Tyres a.s.; SPECIALITY MINERALS SLOVAKIA, spol s.r.o.; MIP s.r.o., Slovalco, a.s.; Energotel, a.s.; GIM – SERVIS a.s.; YURA Corporation Slovakia, s.r.o.

Školenia organizované lektorom Ing. Ľubica Kuchařová

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 500,00 € 350,00 €
420,00 € s DPH
01.12.2021 - 02.12.2021 + 2
1 deň (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 270,00 € 189,00 €
226,80 € s DPH
02.12.2021 + 2
1 deň (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 270,00 € 189,00 €
226,80 € s DPH
22.03.2022 + 2
1 deň (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 270,00 € 189,00 €
226,80 € s DPH
17.12.2021 + 3
1 deň (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 200,00 € 140,00 €
168,00 € s DPH
25.01.2022 + 1
2 dni (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 270,00 € 189,00 €
226,80 € s DPH
25.01.2022, 28.01.2022 + 1
4 dni (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 500,00 € 350,00 €
420,00 € s DPH
25.01.2022 - 28.01.2022 + 5
2 dni (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 270,00 € 189,00 €
226,80 € s DPH
03.08.2022, 05.08.2022 + 2
1 deň (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 200,00 € 140,00 €
168,00 € s DPH
03.08.2022 + 2
1 deň (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 200,00 € 140,00 €
168,00 € s DPH
28.01.2022 + 3
1 deň (8:00 - 12:00)
Zľava -30 % Online 270,00 € 189,00 €
226,80 € s DPH
24.05.2022