Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Revízia normy ISO 22301:2019

Norma ISO 22301 špecifikuje požiadavky a pravidlá pre zabezpečenie kontinuity v podnikaní a pomáha spoločnostiam k rýchlemu zotaveniu v prípade nepredvídateľných udalostí. Jej cieľom je pripraviť spoločnosti a chrániť ich v prípade ak nastane mimoriadna nepredvídaná udalosť akými je napríklad živelná katastrofa, výpadok elektrickej energie, požiar, nedostatok pracovníkov v dôsledku pandémie, teroristický útok, hromadný výpadok IT technológií, porucha kľúčových výrobných či technologických zariadení a ďalšie hrozby. Vhodne nastavený business continuity management systém Vám pomôže pripraviť „core business“ procesy na zvládnutie potenciálnych hrozieb, ktorým Vaša spoločnosť čelí tak, aby ich dopady a potenciálne škody boli minimálne na ďalší chod. 
 
V roku 2019 norma ISO 22301 prešla ďalšou revíziou, ktorá sa zamerala hlavne na nasledovné body:

 • úprava štruktúry, textu a terminológie,
 • zosúladenie so štruktúrou a prehľadnosťou s ostatnými normami ISO
 • nezmenili sa požiadavky normy, len boli zosúladené s novým formátom noriem.
 • Uľahčenie integrácie s ostatnými systémami manažérstva
 • Upravené požiadavky v častiach – plánovanie zmien a bod prevádzka

 

Pripravíme Vás na bezproblémový prechod a certifikáciu Vašej organizácie podľa normy  ISO 22301:2019

 
Spoločnosti a organizácie majú vždy po revízií normy k dispozícií prechodové obdobie  na prepracovanie systému manažérstva na základe aktuálnej normy.

 

 

Cesta k prechodu z normy ISO 22301:2012 na ISO 22301:2019:

 • Analýza  spoločnosti v oblasti plnenia  potrieb a požiadaviek normy ISO 22301:2019 podľa štruktúrovaného dotazníka.
 • Špecifikácia  metód a postupov vhodných pre jednoduchý prechod na novú normu.
 • Príprava a zabezpečenie školenia personálu na získanie potrebných oprávnení a vedomostí.
 • Príprava spoločnosti na zavedenie požiadaviek novej normy do praxe.
 • Vykonanie kontroly dodržiavania zásad potrebných pre získanie certifikácie podľa normy  ISO 22301:2019 .
 • Príprava spoločnosti na certifikačný audit.

 

Nechajte Vašu organizáciu certifikovať  u nás a my Vám zabezpečíme BEZPLATNE prípravu Vášho systému manažérstva kontinuálnej prevádzky (BCMS - Business Continuity Management System) na prechod podľa požiadaviek normy ISO 22301:2019.

 
Poznámka:

Prechod na novú normu ISO 22301:2019 zabezpečujú konzultačné spoločnosti, s ktorými spolupracujeme.
 
V prípade bližších otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach:

0911 280 995 , 0903 515 662 alebo e-mailom na cems@cems.sk.
 
Bližšie informácie o systéme manažérstva kvality získate TU.