Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN
Najbližší termín: Podľa Vás
Miesto konania: Firemné školenie
Dĺžka: 0 dní
Cena: Na vyžiadanie

Ciele kurzu

Účastníci budú poznať podstatu ľudského správania vzhľadom na štruktúru osobnosti. Budú poznať silu archetypov správania a silu podprahových motívov, ktoré si bežne neuvedomujeme a väčšinou sa vynoria v náročných situáciách. Naučia sa rozpoznať kultúrne vzorce a paradigmy, pre pochopenie a nové inšpirácie členov tímu. Spoznajú, že globalizácia má svoje limity i to, čo je efektívne robiť ďalej v rámci vlastných kompetencií. Budú poznať základné strategické východiská vlastnej firmy a pokúsia sa pozicionovať vlastné postavenie tímu a seba v celofiremnom snažení. Osvoja si postoje, ktoré ich budú viesť k celoživotnému vzdelávaniu a k inšpirácií ľudí v tímoch. Získajú rámcový obraz o snahách, víziách európskeho spoločenstva, EÚ a tiež spoznajú trendy v rámci tzv. Globálneho južného pásu.

Obsahová náplň kurzu

 • Transakčná analýza ako východisko k pochopeniu kultúrnych vzorcov a archetypov kultúry človeka, skupiny, národa a svedomia človeka
 • Celostné vnímanie, myslenie a postoje, zmena paradigiem
 • Globalizácia a jej limity, regionálne aktivity - návrat k lokálnym záujmom, potrebám, akceptujúc globálne vízie - všetko súvisí so všetkým „motýlie krídla a hurikán“
 • Základné východiská vízie a obchodná stratégia firmy
 • Pozicioning účastníka v rámci skupiny a v rámci firmy - súčasnosť, vychádzajúca z firemnej vízie
 • Pozicioning firmy v rámci automobilového priemyslu na Slovensku, vo svete - súčasnosť
 • Postindustriálna spoločnosť - charakteristika, spôsob myslenia, personálne nástroje riadenia ľudských zdrojov, trendy vzhľadom na súčasnosť a budúcnosť, vedenie ľudí
 • Informačný, znalostný vek a vek múdrosti - charakteristika, spôsob myslenia, personálne nástroje riadenia ľudských zdrojov
 • Globálne zámery EÚ, návrat k východiskám a hodnotám - dekompozícia a možnosti inšpirácie a implementácie:
  • v oblasti automobilového priemyslu - rámce kde, čo, ako, kto, dokedy
  • v oblasti emisií - rámce kde, čo, ako, kto, dokedy
  • v oblasti dopravy, železníc - rámce kde, čo, ako, kto, dokedy
  • v oblasti vzdelávania - rámce kde, čo, ako, kto , dokedy
  • celoživotné vzdelávanie - rámce kde, čo, ako, kto, dokedy
  • regionálny rozvoj a iné
 • Globálny južný pás a dekompozícia strategických alternatívnych scenárov

Ďalšie informácie

Harmonogram školenia – Otvorený verejný online termín
Testovanie pripojenia na školenie od 07:45
Program školenia 08:00 - 12:00
Obedná prestávka 12:00 - 12:30
Program školenia 12:30 - 14:00
Spracovanie prípadovej štúdie / testu po 14:00

Vytvorenie firemného kurzu na mieru

Každý kurz Vám vieme upraviť podľa Vašich požiadaviek. Pre viacej informácií nás kontaktujte
Vyžiadať
ponuku

Termíny

Typ Dátum školenia Trvanie školenia Miesto konania Lektor Cena
+421 908 345 320 Otázka ku školeniu

Organizačné pokyny pre online školenie

V prípade, ak absolvujte školenie formou online seminára bude Vám pár dní pred školením odoslaný informačný email s postupom prihlásenia. Organizačné pokyny pre online školenie nájdete TU.

Podobné školenia

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
29.07.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
30.07.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
31.07.2024 + 2
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 499,00 €
598,80 € s DPH
29.07.2024 - 31.07.2024 + 2
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
21.08.2024 + 1