Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Ako sa stať manažérom kvality?

KATEGÓRIA

 

Čo robí manažér kvality, čo má na starosti a ako sa ním môžeme stať? Tieto otázky sa Vám pokúsime zodpovedať v našom blogu.

Manažér kvality, Quality Manager, Quality-Assurance, Quality Assurance Manager, Senior Quality Assurance Analyst, QM. V podstate ide vždy o to isté len inak napísané. Je to osoba, ktorá má na starosti kvalitu v spoločnosti, je zodpovedná za jej udržiavanie, riadenie a celkovú koordináciu. Pojmy ako kvalita nebudeme bližšie predstavovať, predpokladáme, že keď ste sa ocitli na našej stránke, poznáte uhol pohľadu. Snáď Vás len môžeme odkázať na súbor noriem radu ISO 9000. V týchto normách nájdete aj presne definovanú pracovnú pozíciu manažéra kvality, jeho úlohy zodpovednosti a právomoci.

Manažér kvality je akýsi prostredník, ktorý zabezpečuje, že produkt (výrobok alebo služba), ktorý spoločnosť poskytuje je v požadovanej kvalite. To znamená, že spĺňa všetky normatívne a legislatívne požiadavky, požiadavky zákazníka a zároveň je v súlade s internou politikou spoločnosti. Manažér kvality je zodpovedný za politiku kvality v spoločnosti, má za úlohu dosahovanie cieľov kvality, vyhodnocuje plány kvality a má na starosti neustále zlepšovanie. Najčastejšie býva nadriadený ďalším pracovníkom v oblasti kvality (procesní inžinieri, projektoví manažéri, inžinieri kvality, kontrolóri kvality, ...). 

Predstavme si pár možností ako sa pripraviť na vykonávanie pozície manažéra kvality: 

1.  Štúdium

Nedovolíme si hodnotiť slovenské školstvo. Uvedomujeme si, že nemá najlepšiu povesť, napriek tomu si dovolíme tvrdiť, že aj na slovenských univerzitách sa nájdu špičkoví odborníci, ktorí vedia odovzdať cenné skúsenosti (s niekoľkými sme spolupracovali ). Nechceme nikomu robiť reklamu, iba sme pre Vás vybrali možnosti štúdia manažérstva kvality na Slovensku:

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave

           o    Meranie a manažérstvo kvality    
           o    Kvalita produkcie
           o    Výrobné systémy a manažérstvo kvality

  • Technická univerzita v Košiciach

          o    Kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety)
          o    Inžinierstvo kvality produkcie
          o    Integrované systémy riadenia
          o    Inžinierstvo kvality produkcie

  • Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle

          o    Manažérstvo kvality

2.    Kariérny rast

Momentálne zo všetkých strán počúvame, že je nedostatok ľudí. Niektoré spoločnosti uprednostňujú pred hľadaním nových ľudí využitie potenciálu svojich súčasných zamestnancov. Poznáme nejeden prípad, kedy sa zo šikovného kontrolóra kvality alebo procesného inžiniera stal manažér kvality. 

3.    Vzdelávanie a samoštúdium

Tu je potrebný čas, záujem o osobnostný rozvoj, záujem pracovať na sebe a učiť sa nové veci. V dnešnej dobe nie je núdza o informácie. Existuje množstvo literatúry z oblasti manažérstva kvality. Určite odporúčame aj zakúpenie príslušných noriem (napr. STN EN ISO 9001 sa dá zakúpiť od 31,50 €). Nemálo informácii ponúka aj internet. Existujú tiež rôzne kurzy, workshopy a školenia. Ak máte to šťastie a pracujete v inovatívnej spoločnosti, ktorá je otvorená rozvoju a vzdelávaniu svojich zamestnancov, možno nebudete mať problém si také školenie presadiť. Samozrejme dá sa absolvovať aj z vlastnej iniciatívy. Nám sa v roku 2016 podarilo získať akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na vzdelávací program Manažér kvality. Ide o 113 hodinový vzdelávací program, ktorý pozostáva z nasledovných modulov:

  • Základy systémov manažérstva kvality
  • Opis a dokumentácia procesov organizácie
  • Postup implementácie systému manažérstva kvality v organizáciách
  • Štatistické metódy a manažérske nástroje pre zlepšovanie
  • Plánovanie a riadenie v systémoch manažérstva kvality
  • Metrológia

To najdôležitejšie sa môžete dozvedieť na pravidelne organizovanom 4-dňovom školení Manažér kvality. Uvedený kurz je vhodný rovnako pre začínajúcich manažérov kvality ako aj pre pokročilých, ktorí danú pozíciu už nejakú dobu zastávajú. Kto si bude chcieť ešte ďalej rozšíriť obzory, má možnosť následne využiť u nás individuálne konzultácie. Radi pomôžeme aj začínajúcim manažérom kvality, ktorí nevedia ako začať. Tým vždy odporúčame najskôr oboznámiť sa so základmi systémov manažérstva, normou ISO 9001:2015 a absolvovať najskôr jednoduchšie školenie Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a ISO 19011

Manažér kvality je potrebný v podstate v každom podniku, ktorý má zavedený systém manažérstva. Na najväčšom inzertnom pracovnom portáli momentálne evidujeme viac ako 50 ponúk práce manažéra kvality na Slovensku. Vzhľadom na neustále vyvíjajúce sa technológie, najmä v automotive, je práca manažéra kvality veľmi dôležitá. V tejto oblasti sa kladie na kvalitu mimoriadny dôraz. Všetci chcú produkovať čo najviac výstupov za použitia čo najmenších zdrojov s cieľom produkovať čo najmenej nepodarkov. Na dodávateľov je preto kladený stále väčší dôraz na kvalitu a práca manažéra kvality v takomto podniku je značne rozšírená o znalosť ďalších noriem (napr. IATF 16949), príručiek (napr. VDA), metód, a techník. 

Práca manažéra kvality nie je jednoduchá. Ak sa však nachádzate na križovatke ciest a rozmýšľate čo bude s Vami ďalej, určite aj vzhľadom na to, že Slovensko je veľmoc v oblasti automotive, profesiu manažéra kvality odporúčame. 
 

Podobné články

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

KATEGÓRIA

Oba štandardy poskytujú množstvo bezpečnostných kontrol, ktoré pomáhajú organizáciám chrániť svoje informácie. NIST a ISO/IEC 27001 sú kompatibilné a navzájom sa dopĺňajú. NIST poskytuje technické detaily pre implementáciu bezpečnostných kontrol, ktoré sú odporúčané v ISO/IEC 27001.

Zobraziť viac
Assessment a jeho aktuálne trendy

Assessment a jeho aktuálne trendy

KATEGÓRIA

V oblasti assessmentu existuje niekoľko aktuálnych trendov, ktoré odrážajú pokrok v technológiách, zmeny v pracovnom prostredí a potreby moderných organizácií. Moderné trendy v assessmente zahŕňajú digitalizáciu, dôraz na mäkké zručnosti, personalizované hodnotenie a využitie dátovej analýzy.

Zobraziť viac
Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

KATEGÓRIA

Personalisti používajú headhunting na identifikáciu a oslovenie kandidátov, ktorí by mohli byť ideálne pre kľúčové pozície vo firme. Táto metóda je obzvlášť užitočná pre vysoko špecializované alebo strategické úlohy, kde je ťažké nájsť vhodných kandidátov iba prostredníctvom tradičných náborových kanálov.

Zobraziť viac
Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

KATEGÓRIA

Pohľad na podnikanie sa dnes mení. Rozhodujúce nie sú len zisky, či spokojnosť klientov, ale aj prístupy a postoje podnikateľov a správanie sa spoločností. Zodpovedné podnikanie sa zameriava aj na aktívnu ochranu životného prostredia, zabezpečenie vhodných pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov a klientov a vhodné zásady podnikania.

Zobraziť viac

Newsletter