Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
Online školenia - Všetky školenia je možné absolvovať online! Využite 30% zľavu na vybrané školenia! Všetky informácie nájdete v aktualitách.

Ako sa stať manažérom kvality?

KATEGÓRIA

 

Čo robí manažér kvality, čo má na starosti a ako sa ním môžeme stať? Tieto otázky sa Vám pokúsime zodpovedať v našom blogu.

Manažér kvality, Quality Manager, Quality-Assurance, Quality Assurance Manager, Senior Quality Assurance Analyst, QM. V podstate ide vždy o to isté len inak napísané. Je to osoba, ktorá má na starosti kvalitu v spoločnosti, je zodpovedná za jej udržiavanie, riadenie a celkovú koordináciu. Pojmy ako kvalita nebudeme bližšie predstavovať, predpokladáme, že keď ste sa ocitli na našej stránke, poznáte uhol pohľadu. Snáď Vás len môžeme odkázať na súbor noriem radu ISO 9000. V týchto normách nájdete aj presne definovanú pracovnú pozíciu manažéra kvality, jeho úlohy zodpovednosti a právomoci.

Manažér kvality je akýsi prostredník, ktorý zabezpečuje, že produkt (výrobok alebo služba), ktorý spoločnosť poskytuje je v požadovanej kvalite. To znamená, že spĺňa všetky normatívne a legislatívne požiadavky, požiadavky zákazníka a zároveň je v súlade s internou politikou spoločnosti. Manažér kvality je zodpovedný za politiku kvality v spoločnosti, má za úlohu dosahovanie cieľov kvality, vyhodnocuje plány kvality a má na starosti neustále zlepšovanie. Najčastejšie býva nadriadený ďalším pracovníkom v oblasti kvality (procesní inžinieri, projektoví manažéri, inžinieri kvality, kontrolóri kvality, ...). 

Predstavme si pár možností ako sa pripraviť na vykonávanie pozície manažéra kvality: 

1.  Štúdium

Nedovolíme si hodnotiť slovenské školstvo. Uvedomujeme si, že nemá najlepšiu povesť, napriek tomu si dovolíme tvrdiť, že aj na slovenských univerzitách sa nájdu špičkoví odborníci, ktorí vedia odovzdať cenné skúsenosti (s niekoľkými sme spolupracovali ). Nechceme nikomu robiť reklamu, iba sme pre Vás vybrali možnosti štúdia manažérstva kvality na Slovensku:

  • Slovenská technická univerzita v Bratislave

           o    Meranie a manažérstvo kvality    
           o    Kvalita produkcie
           o    Výrobné systémy a manažérstvo kvality

  • Technická univerzita v Košiciach

          o    Kvalita a bezpečnosť (Quality and Safety)
          o    Inžinierstvo kvality produkcie
          o    Integrované systémy riadenia
          o    Inžinierstvo kvality produkcie

  • Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle

          o    Manažérstvo kvality

2.    Kariérny rast

Momentálne zo všetkých strán počúvame, že je nedostatok ľudí. Niektoré spoločnosti uprednostňujú pred hľadaním nových ľudí využitie potenciálu svojich súčasných zamestnancov. Poznáme nejeden prípad, kedy sa zo šikovného kontrolóra kvality alebo procesného inžiniera stal manažér kvality. 

3.    Vzdelávanie a samoštúdium

Tu je potrebný čas, záujem o osobnostný rozvoj, záujem pracovať na sebe a učiť sa nové veci. V dnešnej dobe nie je núdza o informácie. Existuje množstvo literatúry z oblasti manažérstva kvality. Určite odporúčame aj zakúpenie príslušných noriem (napr. STN EN ISO 9001 sa dá zakúpiť od 31,50 €). Nemálo informácii ponúka aj internet. Existujú tiež rôzne kurzy, workshopy a školenia. Ak máte to šťastie a pracujete v inovatívnej spoločnosti, ktorá je otvorená rozvoju a vzdelávaniu svojich zamestnancov, možno nebudete mať problém si také školenie presadiť. Samozrejme dá sa absolvovať aj z vlastnej iniciatívy. Nám sa v roku 2016 podarilo získať akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na vzdelávací program Manažér kvality. Ide o 113 hodinový vzdelávací program, ktorý pozostáva z nasledovných modulov:

  • Základy systémov manažérstva kvality
  • Opis a dokumentácia procesov organizácie
  • Postup implementácie systému manažérstva kvality v organizáciách
  • Štatistické metódy a manažérske nástroje pre zlepšovanie
  • Plánovanie a riadenie v systémoch manažérstva kvality
  • Metrológia

To najdôležitejšie sa môžete dozvedieť na pravidelne organizovanom 4-dňovom školení Manažér kvality. Uvedený kurz je vhodný rovnako pre začínajúcich manažérov kvality ako aj pre pokročilých, ktorí danú pozíciu už nejakú dobu zastávajú. Kto si bude chcieť ešte ďalej rozšíriť obzory, má možnosť následne využiť u nás individuálne konzultácie. Radi pomôžeme aj začínajúcim manažérom kvality, ktorí nevedia ako začať. Tým vždy odporúčame najskôr oboznámiť sa so základmi systémov manažérstva, normou ISO 9001:2015 a absolvovať najskôr jednoduchšie školenie Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a ISO 19011

Manažér kvality je potrebný v podstate v každom podniku, ktorý má zavedený systém manažérstva. Na najväčšom inzertnom pracovnom portáli momentálne evidujeme viac ako 50 ponúk práce manažéra kvality na Slovensku. Vzhľadom na neustále vyvíjajúce sa technológie, najmä v automotive, je práca manažéra kvality veľmi dôležitá. V tejto oblasti sa kladie na kvalitu mimoriadny dôraz. Všetci chcú produkovať čo najviac výstupov za použitia čo najmenších zdrojov s cieľom produkovať čo najmenej nepodarkov. Na dodávateľov je preto kladený stále väčší dôraz na kvalitu a práca manažéra kvality v takomto podniku je značne rozšírená o znalosť ďalších noriem (napr. IATF 16949), príručiek (napr. VDA), metód, a techník. 

Práca manažéra kvality nie je jednoduchá. Ak sa však nachádzate na križovatke ciest a rozmýšľate čo bude s Vami ďalej, určite aj vzhľadom na to, že Slovensko je veľmoc v oblasti automotive, profesiu manažéra kvality odporúčame. 
 

Podobné články

Ako sa vyznať v príručkách VDA a načo slúžia

Ako sa vyznať v príručkách VDA a načo slúžia

KATEGÓRIA

VDA je skratka pre Verband der Automobilindustrie - v doslovnom preklade združenie automobilového priemyslu. Organizácia bola založená už v roku 1901. Ide o nemeckú inštitúciu, spojenie výrobcov automobilov a ich dodávateľov zložené z viac ako 600 členských spoločností. Táto organizácia formulovala mnoho požiadaviek v oblasti automotive, ktoré sú zhrnuté vo viacerých príručkách. My Vám ponúkame ich prehľad a vysvetlenie, čomu sa ktorá venuje a čo v nej nájdete.

Zobraziť viac
Čo musí splniť výrobca aby boli výrobky bezpečné?

Čo musí splniť výrobca aby boli výrobky bezpečné?

KATEGÓRIA

Každý z nás sa denne stretne s činnosťou, ktorú považujeme za takú banálnu, že jej nevenujeme prakticky pozornosť: nakupovanie. Meníme hmotné statky za tovar, ktorý chceme používať, alebo spotrebovať. Vždy, keď do košíka vložíte rožky, z e-shopu objednáte nový televízor, alebo si vyberiete nové auto, dôverujete výrobcovi. Dôvera spočíva v predpoklade, že jeho výrobok uspokojí vaše potreby. S čím však pravdepodobne nepočítate je fakt, že vysnívaný výrobok vás môže ohroziť na zdraví, živote, alebo vám spôsobiť škody.

Zobraziť viac
Ako zvládnuť Black Swan udalosť

Ako zvládnuť Black Swan udalosť

KATEGÓRIA

Termín Black Swan – Čierna labuť sa používa pre označenie nepredvídateľnej udalosti, ktorá má potenciálne vážne následky. Pretože Black Swan udalosti sú extrémne zriedkavé a špecifické a nie je možné ich predpovedať, v prípade, že takáto udalosť nastane, chýbajú firmám poznatky z minulosti ako postupovať. Termín Black Swan bol spopularizovaný spisovateľom Nicholasom Talebom, ktorý použil metaforu čiernej labute preto, lebo ľudia po stáročia verili že existujú len labute bielej farby a čiernu labuť si nedokázali predstaviť. Túto domnienku vyvrátilo objavenie čiernych labutí v Austrálii.

Zobraziť viac
Prečo firmy potrebujú interných audítorov a aké sú ich prínosy?

Prečo firmy potrebujú interných audítorov a aké sú ich prínosy?

KATEGÓRIA

Vo svete ISO vyžadujú všetky normy systému riadenia (ISO 9001, ISO 14001,  ISO 45001 atď.), aby mala firma interný audit a systém vykonávania pravidelných interných auditov. Mnoho majiteľov malých a stredných podnikov si myslí, že interné audity sú zvyčajne potrebné iba pre väčšie firmy a väčšinou len na finančné audity. Primárnym cieľom interného auditu podľa noriem ISO je pravidelne prehodnocovať kritické „core business“ procesy, aby sa zabezpečilo, že systém manažérstva spĺňa požiadavky relevantnej ISO normy ako aj vlastné interné požiadavky organizácie, že systém efektívne funguje a je udržiavaný.

Zobraziť viac

Newsletter