Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Norma ISO / IEC 17025 zabezpečí Vášmu laboratóriu exkluzivitu!

KATEGÓRIA

Implementácia tejto normy môže priniesť niekoľko výhod pre Vaše laboratórium aj Vašich zákazníkov:

 

  1. Zvýšenie dôveryhodnosti a reputácie: ISO / IEC 17025 je medzinárodne uznávaná norma, a preto jej implementácia zvyšuje dôveryhodnosť a reputáciu laboratória. To môže pomôcť získavať nových zákazníkov a udržať existujúcich. Môže zabezpečiť, že laboratórium bude mať licenciu na vykonávanie určitých testov a kalibrácií, ktoré sú potrebné pre jeho činnosť.
  2. Zlepšenie kvality a spoľahlivosti výsledkov: ISO / IEC 17025 stanovuje štandardy pre testovanie a kalibráciu, založených na najlepších medzinárodných postupoch a zaručujúce vysokú kvalitu výsledkov.
  3. Zlepšenie procesov: Implementácia ISO / IEC 17025 vyžaduje, aby laboratórium mala vynikajúce procesy riadenia kvality a súvisiacu riadiacu dokumentáciu. To môže pomôcť laboratóriu zlepšiť svoje core business procesy a zvýšiť ich efektivitu.
  4. Zvýšenie spokojnosti zákazníkov: Vysoká kvalita testovania a kalibrácie, ktorú zaručuje ISO / IEC 17025, môže zvýšiť dlhodobú spokojnosť zákazníkov. Laboratórium, ktoré má úspešne implementované normu ISO / IEC 17025, môže svojim zákazníkom poskytovať preukázateľne presné a spoľahlivé výsledky testovania a kalibrácie.
  5. Znižovanie rizika: ISO / IEC 17025 vyžaduje, aby laboratórium malo zavedený proces riadenia rizík. Týmto spôsobom sa výrazne znižujú riziká nepresností alebo chýb v testovaní a kalibrácii. 
  6. Zvýšenie zodpovednosti a prístupu zamestnancov laboratória: Ubezpečenie sa, že všetci zamestnanci laboratória budú dodržiavať rovnaké postupy a štandardy pri výkone aktivít. Zvýši sa tak ich povedomie a motivácia, pretože cítia, že ich práca je dôležitá, s vedomím, že ich jednotlivé výstupy sú precízne monitorované a hodnotené.

 

Celkovo je implementácia požiadaviek a akreditácia laboratória v zmysle normy ISO /IEC 17025 vysoko prospešná pre akékoľvek laboratórium a jeho zákazníkov, pretože zaručuje kvalitu testovania a kalibrácie, pričom vytvára nepopierateľnú dôveryhodnosť laboratória. 

 

Možno sa Vám zdá, že táto norma je popísaná príliš technicky a nezrozumiteľne, pričom príprava na akreditáciu Vášho laboratória sa Vám zdá príliš časovo náročné. Preto je tu náš tím odborníkov, aby sme Vám preukázali, že vypracovanie potrebnej riadenej dokumentácie systému kvality a ostatných náležitostí je možné s našou pomocou vykonať ľahko a elegantne. Na konci obojstranného snaženia je udelenie platnej akreditácie, čím značne zvýšite kredit Vášho laboratória a Vaše postavenie na medzinárodnom trhu tým bude nepopierateľné. 

Pre viac informácií o norme ISO /IEC 17025 sa neváhajte prihlásiť na naše školenia.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
26.09.2023 - 27.09.2023, 06.10.2023 + 1
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
26.09.2023 - 27.09.2023 + 1

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

Čo je to NIST a ako súvisí s ISO/IEC 27001

KATEGÓRIA

Oba štandardy poskytujú množstvo bezpečnostných kontrol, ktoré pomáhajú organizáciám chrániť svoje informácie. NIST a ISO/IEC 27001 sú kompatibilné a navzájom sa dopĺňajú. NIST poskytuje technické detaily pre implementáciu bezpečnostných kontrol, ktoré sú odporúčané v ISO/IEC 27001.

Zobraziť viac
Assessment a jeho aktuálne trendy

Assessment a jeho aktuálne trendy

KATEGÓRIA

V oblasti assessmentu existuje niekoľko aktuálnych trendov, ktoré odrážajú pokrok v technológiách, zmeny v pracovnom prostredí a potreby moderných organizácií. Moderné trendy v assessmente zahŕňajú digitalizáciu, dôraz na mäkké zručnosti, personalizované hodnotenie a využitie dátovej analýzy.

Zobraziť viac
Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

Headhunting alebo umenie nájsť skryté talenty

KATEGÓRIA

Personalisti používajú headhunting na identifikáciu a oslovenie kandidátov, ktorí by mohli byť ideálne pre kľúčové pozície vo firme. Táto metóda je obzvlášť užitočná pre vysoko špecializované alebo strategické úlohy, kde je ťažké nájsť vhodných kandidátov iba prostredníctvom tradičných náborových kanálov.

Zobraziť viac
Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

Metodika ESG – nástroj, ktorý preverí zodpovednosť Vášho podnikania

KATEGÓRIA

Pohľad na podnikanie sa dnes mení. Rozhodujúce nie sú len zisky, či spokojnosť klientov, ale aj prístupy a postoje podnikateľov a správanie sa spoločností. Zodpovedné podnikanie sa zameriava aj na aktívnu ochranu životného prostredia, zabezpečenie vhodných pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov a klientov a vhodné zásady podnikania.

Zobraziť viac

Newsletter