Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Norma ISO / IEC 17025 zabezpečí Vášmu laboratóriu exkluzivitu!

KATEGÓRIA

Implementácia tejto normy môže priniesť niekoľko výhod pre Vaše laboratórium aj Vašich zákazníkov:

 

  1. Zvýšenie dôveryhodnosti a reputácie: ISO / IEC 17025 je medzinárodne uznávaná norma, a preto jej implementácia zvyšuje dôveryhodnosť a reputáciu laboratória. To môže pomôcť získavať nových zákazníkov a udržať existujúcich. Môže zabezpečiť, že laboratórium bude mať licenciu na vykonávanie určitých testov a kalibrácií, ktoré sú potrebné pre jeho činnosť.
  2. Zlepšenie kvality a spoľahlivosti výsledkov: ISO / IEC 17025 stanovuje štandardy pre testovanie a kalibráciu, založených na najlepších medzinárodných postupoch a zaručujúce vysokú kvalitu výsledkov.
  3. Zlepšenie procesov: Implementácia ISO / IEC 17025 vyžaduje, aby laboratórium mala vynikajúce procesy riadenia kvality a súvisiacu riadiacu dokumentáciu. To môže pomôcť laboratóriu zlepšiť svoje core business procesy a zvýšiť ich efektivitu.
  4. Zvýšenie spokojnosti zákazníkov: Vysoká kvalita testovania a kalibrácie, ktorú zaručuje ISO / IEC 17025, môže zvýšiť dlhodobú spokojnosť zákazníkov. Laboratórium, ktoré má úspešne implementované normu ISO / IEC 17025, môže svojim zákazníkom poskytovať preukázateľne presné a spoľahlivé výsledky testovania a kalibrácie.
  5. Znižovanie rizika: ISO / IEC 17025 vyžaduje, aby laboratórium malo zavedený proces riadenia rizík. Týmto spôsobom sa výrazne znižujú riziká nepresností alebo chýb v testovaní a kalibrácii. 
  6. Zvýšenie zodpovednosti a prístupu zamestnancov laboratória: Ubezpečenie sa, že všetci zamestnanci laboratória budú dodržiavať rovnaké postupy a štandardy pri výkone aktivít. Zvýši sa tak ich povedomie a motivácia, pretože cítia, že ich práca je dôležitá, s vedomím, že ich jednotlivé výstupy sú precízne monitorované a hodnotené.

 

Celkovo je implementácia požiadaviek a akreditácia laboratória v zmysle normy ISO /IEC 17025 vysoko prospešná pre akékoľvek laboratórium a jeho zákazníkov, pretože zaručuje kvalitu testovania a kalibrácie, pričom vytvára nepopierateľnú dôveryhodnosť laboratória. 

 

Možno sa Vám zdá, že táto norma je popísaná príliš technicky a nezrozumiteľne, pričom príprava na akreditáciu Vášho laboratória sa Vám zdá príliš časovo náročné. Preto je tu náš tím odborníkov, aby sme Vám preukázali, že vypracovanie potrebnej riadenej dokumentácie systému kvality a ostatných náležitostí je možné s našou pomocou vykonať ľahko a elegantne. Na konci obojstranného snaženia je udelenie platnej akreditácie, čím značne zvýšite kredit Vášho laboratória a Vaše postavenie na medzinárodnom trhu tým bude nepopierateľné. 

Pre viac informácií o norme ISO /IEC 17025 sa neváhajte prihlásiť na naše školenia.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
24.07.2023 - 25.07.2023, 04.08.2023 + 2
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
24.07.2023 - 25.07.2023 + 2

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Kľúčové body pre efektívne riadenie dokumentácie podľa ISO 9001

Kľúčové body pre efektívne riadenie dokumentácie podľa ISO 9001

KATEGÓRIA

Dokumentácia hrá dôležitú úlohu pri dosahovaní cieľov ISO 9001. Riadenie dokumentácie je súčasťou samotného systému manažérstva kvality. Riadenie dokumentácie zahŕňa procesy a postupy na vytvorenie, aktualizáciu, schvaľovanie, distribúciu, uchovávanie a kontrolu týchto dokumentov.

Zobraziť viac
Nová legislatíva zákona o ochrane oznamovateľov zvyšuje sankcie

Nová legislatíva zákona o ochrane oznamovateľov zvyšuje sankcie

KATEGÓRIA

Zamestnávateľským organizáciám hrozí za porušenie niektorých povinností vyplývajúcich zo zákona pokuta až do výšky 100-tisíc eur. Navrhovaná legislatíva nadobúda účinnosť 1. apríla 2023, pričom účinnosť niektorých ustanovení by bola odložená do 31. septembra 2023.

Zobraziť viac
Začíname s ISO normami  – vyvraciame 5 mýtov o certifikácií

Začíname s ISO normami – vyvraciame 5 mýtov o certifikácií

KATEGÓRIA

Ak ste už niekedy zvažovali získať certifikáciu podľa jedného alebo viacerých systémov manažérstva ISO, možno ste už počuli, že „je to príliš nákladné“, alebo ste po krátkom prieskume dospeli k záveru, že je to nepotrebné vzhľadom na veľkosť vašej firmy a odvetvie v ktorom podnikáte.

Zobraziť viac
Začíname s ISO normami - 5 vecí, ktoré treba zvážiť pri výbere konzultanta na zavádzanie systémov manažérstva ISO

Začíname s ISO normami - 5 vecí, ktoré treba zvážiť pri výbere konzultanta na zavádzanie systémov manažérstva ISO

KATEGÓRIA

Projekt zavádzania ISO môže byť zdĺhavý a náročný v závislosti od veľkosti vašej spoločnosti, zložitosti a aktuálneho stavu zavedenia systému/ov manažérstva. Preto výber správneho konzultanta pre vaše špecifické potreby vám v konečnom dôsledku vie redukovať časovú náročnosť a výšku investície, výsledkom čoho bude úspešná implementácia systémov.

Zobraziť viac

Newsletter