Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Norma ISO / IEC 17025 zabezpečí Vášmu laboratóriu exkluzivitu!

KATEGÓRIA

Implementácia tejto normy môže priniesť niekoľko výhod pre Vaše laboratórium aj Vašich zákazníkov:

 

  1. Zvýšenie dôveryhodnosti a reputácie: ISO / IEC 17025 je medzinárodne uznávaná norma, a preto jej implementácia zvyšuje dôveryhodnosť a reputáciu laboratória. To môže pomôcť získavať nových zákazníkov a udržať existujúcich. Môže zabezpečiť, že laboratórium bude mať licenciu na vykonávanie určitých testov a kalibrácií, ktoré sú potrebné pre jeho činnosť.
  2. Zlepšenie kvality a spoľahlivosti výsledkov: ISO / IEC 17025 stanovuje štandardy pre testovanie a kalibráciu, založených na najlepších medzinárodných postupoch a zaručujúce vysokú kvalitu výsledkov.
  3. Zlepšenie procesov: Implementácia ISO / IEC 17025 vyžaduje, aby laboratórium mala vynikajúce procesy riadenia kvality a súvisiacu riadiacu dokumentáciu. To môže pomôcť laboratóriu zlepšiť svoje core business procesy a zvýšiť ich efektivitu.
  4. Zvýšenie spokojnosti zákazníkov: Vysoká kvalita testovania a kalibrácie, ktorú zaručuje ISO / IEC 17025, môže zvýšiť dlhodobú spokojnosť zákazníkov. Laboratórium, ktoré má úspešne implementované normu ISO / IEC 17025, môže svojim zákazníkom poskytovať preukázateľne presné a spoľahlivé výsledky testovania a kalibrácie.
  5. Znižovanie rizika: ISO / IEC 17025 vyžaduje, aby laboratórium malo zavedený proces riadenia rizík. Týmto spôsobom sa výrazne znižujú riziká nepresností alebo chýb v testovaní a kalibrácii. 
  6. Zvýšenie zodpovednosti a prístupu zamestnancov laboratória: Ubezpečenie sa, že všetci zamestnanci laboratória budú dodržiavať rovnaké postupy a štandardy pri výkone aktivít. Zvýši sa tak ich povedomie a motivácia, pretože cítia, že ich práca je dôležitá, s vedomím, že ich jednotlivé výstupy sú precízne monitorované a hodnotené.

 

Celkovo je implementácia požiadaviek a akreditácia laboratória v zmysle normy ISO /IEC 17025 vysoko prospešná pre akékoľvek laboratórium a jeho zákazníkov, pretože zaručuje kvalitu testovania a kalibrácie, pričom vytvára nepopierateľnú dôveryhodnosť laboratória. 

 

Možno sa Vám zdá, že táto norma je popísaná príliš technicky a nezrozumiteľne, pričom príprava na akreditáciu Vášho laboratória sa Vám zdá príliš časovo náročné. Preto je tu náš tím odborníkov, aby sme Vám preukázali, že vypracovanie potrebnej riadenej dokumentácie systému kvality a ostatných náležitostí je možné s našou pomocou vykonať ľahko a elegantne. Na konci obojstranného snaženia je udelenie platnej akreditácie, čím značne zvýšite kredit Vášho laboratória a Vaše postavenie na medzinárodnom trhu tým bude nepopierateľné. 

Pre viac informácií o norme ISO /IEC 17025 sa neváhajte prihlásiť na naše školenia.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
3 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
18.03.2024 - 19.03.2024, 28.03.2024 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 279,00 €
334,80 € s DPH
18.03.2024 - 19.03.2024 + 4

Odporúčané e-learningy:

:(
Žiadne e-learningy

Mohlo by Vás zaujímať:

Podobné články

Počas novoročného stretnutia lektorov sme oslávili 20.výročie založenia CeMS!

Počas novoročného stretnutia lektorov sme oslávili 20.výročie založenia CeMS!

KATEGÓRIA

Rok 2023 bol pre našu spoločnosť výnimočný a preto sme sa rozhodli, že najlepšie bude keď na nový rok 2024 zorganizujeme menšiu oslavu.

Zobraziť viac
Cirkulárna ekonomika a ESG: dva piliere trvalo udržateľného rozvoja

Cirkulárna ekonomika a ESG: dva piliere trvalo udržateľného rozvoja

KATEGÓRIA

Cirkulárna ekonomika a ESG sú dva dôležité koncepty, ktoré pomáhajú znižovať environmentálne vplyvy spoločností. Cirkulárna ekonomika je v súlade s princípmi ESG.

Zobraziť viac
Ako môžete získať ISO normu?

Ako môžete získať ISO normu?

KATEGÓRIA

ISO normy nie sú voľne dostupné dokumenty. Je možné ich získať iba oficiálnou cestou a my vám poradíme ako a kde.

Zobraziť viac
CQI: Ako splniť požiadavky zákazníkov a zabezpečiť vysokú kvalitu vašich výrobkov

CQI: Ako splniť požiadavky zákazníkov a zabezpečiť vysokú kvalitu vašich výrobkov

KATEGÓRIA

Hodnotenie špeciálnych procesov CQI je nástroj, ktorý môže pomôcť dodávateľom automobilového priemyslu zlepšiť kvalitu ich špeciálnych procesov. CQI hodnotí procesy na základe štandardov AIAG, ktoré pokrývajú širokú škálu špeciálnych procesov, ako je zváranie, nanášanie povlakov a tepelné spracovanie.

Zobraziť viac

Newsletter