Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

Green belt - Six Sigma

 

Čo je Green belt?

Green belt je označenie úrovne znalostí a skúseností s metódami Six Sigma

 

Aké sú potrebné znalosti na získanie Green belt:

Green belt je osoba, ktorá je nositeľom mierne pokročilých znalostí a skúseností metód štatistického riadenia procesov, všeobecne známych ako Six sigma. Six sigma je silne dátovo orientovaný prístup zlepšovania procesov. Green belt vynakladá na aktivity spojené so Six sigma metódami približne 30% svojho pracovného času. Aktivity pokrývajú buď spoluprácu na Black belt projekte, alebo samostatné vedenie Green belt projektu.

Green belt projekty sú zamerané na vylepšenia a optimalizáciu procesov v menšom rozsahu (procesy bežiace na linke, alebo stroji, prípadne pracovnej pozícii) a generujú úspory rádovo v desiatkach tisíc EUR. Doplnkovými aktivitami sú školenia a koučovanie pracovníkov s nižšou úrovňou znalostí metód Six Sigma. Niektoré organizácie majú pre tento typ pracovníkov zavedené označenie Yellow belt a White belt.

Yellow belt má základné znalosti metód Six sigma a býva členom projektových teamov pre Black a Green belt projekty.

White belt je pracovník s minimálnymi znalosťami Six Sigma metód a býva dočasným členom projektových teamov, alebo je poverený jednoduchou úlohou s cieľom podporiť projekt.

Formálne býva Green belt pracovníkom oddelení, ktoré sa zaoberajú kvalitou, alebo zlepšovaním procesov.

 

Ako získať „titul“ Green belt:

Kandidát na Green belt je zväčša nominovaný managementom, na základe jeho znalostí. Logické myslenie a orientácia na údaje by mali byť predpokladom pre kandidatúru na Green belt.

Po absolvovaní školenia, ktoré trvá približne týždeň, je Green belt oboznámený s nástrojmi a technikami Six sigma. Rozsah vedomostí pokrýva pokročilé nástroje Six Sigma a dostatočnú znalosť štatistických metód. Pre dosiahnutie označenia Black belt bolo potrebné úspešne zložiť skúšku a viesť aspoň jeden Green belt projekt, ktorý prinesol úsporu aspoň 5.000 USD. Certifikát vydávala nezávislá organizácia.

Je však pravdou, že v súčasnosti sa tieto štandardy nedodržujú, podobne, ako je to pri Black belt certifikácii. Preto  dnes nie je kladený dôraz na certifikát, ale na  praktické skúsenosti (vedenie projektov) a vedomosti pracovníka.

Často sa stáva, že vrcholový manažment absolvuje certifikáciu či už na Green belt, alebo Black belt. Z pohľadu riešenia problémov to nie je najlepší prístup, pretože ako Green belt, tak aj Black belt tvoria výkonnú časť pracovníkov, nie riadiacu časť. Často sa potom stáva, že certifikácia je iba formálna, pretože vrcholový manažér nemá čas na vedenie časovo náročných projektov Green belt, alebo Black belt. Je preto vhodné na vytrénovanie nominovať pracovníkov, ktorých bežné pracovné aktivity sú prirodzene spojené so zlepšovaním procesov priamo v teréne.

 

Cesta k získaniu Green belt je náročná a vyžaduje si pravidelné vzdelávanie. Naši lektori sú pripravení Vám pomôcť na Vašej ceste k získaniu Green belt. A čo vy, ste pripravení?

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
17.06.2024 - 18.06.2024 + 5
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
08.08.2024 - 09.08.2024 + 5
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
15.07.2024 + 1
10 dní (8:00 - 14:00)
Online 1 400,00 €
1 680,00 € s DPH
12.08.2024 - 16.08.2024, 19.08.2024 - 23.08.2024 + 2
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
2 dni
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás