Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

FMEA

Čo je FMEA?

Failure mode and effects analysis (Analýza možných chýb a ich následkov) je analytická metóda používaná s cieľom zabezpečiť zohľadnenie a riešenie potenciálnych porúch, zlyhaní a kritických chýb už v priebehu procesu konštrukčného návrhu produktu alebo návrhu výrobného procesu, analyzovať príčiny a následky režimu zlyhaní, ich dopad na výrobný závod, na zákazníka ako aj na finálneho užívateľa s cieľom implementácie účinných preventívnych opatrení (APQP, STN EN 60812). Výsledkom je dokumentovanie kolektívnych znalostí medziodborových tímov.

Metodika je aktuálne detailne popísaná v novej harmonizovanej príručke AIAG / VDA platnej od 1. júna 2019 pričom zahŕňa pravidlá tvorby analýzy pre : Návrh nového produktu (Design FMEA), Návrh a dizajn nového systému (System FMEA), Návrh a analýza nového procesu – najmä výroby a montáže (Process FMEA), Návrh a dizajn nového stroja (FMEA- Monitoring and System Response)

História FMEA :

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
1 deň (8:00 - 14:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
14.08.2024 + 4
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
27.08.2024 - 28.08.2024 + 3
1 deň (9:00 - 16:00)
Online 199,00 €
238,80 € s DPH
19.11.2024
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás
1 deň
Firemné školenie Na vyžiadanie
Podľa Vás

Odporúčané e-learningy:

Názov Školenie Cena
FMEA podľa novej harmonizovanej príručky AIAG & VDA 90,- €
108,- € s DPH