Snežienkova 1/A, 971 01 Prievidza
SK
CS
EN

BCM

ČO ZNAMENÁ BCM?

BCM je skratka pre Business Continuity Management. Ide o systematický prístup k príprave organizácie na potenciálne hrozby, ako sú prírodné katastrofy, pandémie alebo kybernetické útoky, a na zabezpečenie toho, aby organizácia mohla aj naďalej efektívne fungovať v prípade takýchto narušení. BCM zahŕňa identifikáciu kritických podnikových funkcií a procesov, vývoj pohotovostných plánov pre tieto funkcie a implementáciu stratégií pre udržanie alebo obnovenie prevádzky organizácie. Cieľom BCM je minimalizovať vplyv prerušenia na podnikanie a zabezpečiť, aby organizácia mohla naďalej dodávať svoje produkty a služby svojim zákazníkom, a to aj v prípade nepriaznivých udalostí.
 
BCM zahŕňa množstvo činností a procesov, ktoré pomáhajú organizáciám pripraviť sa na narušenie ich prevádzky a zvládnuť ich. To zahŕňa identifikáciu a hodnotenie potenciálnych rizík, vypracovanie krízových plánov a postupov a testovanie a uplatňovanie týchto plánov.

 
Komplexný program BCM zahŕňa nasledujúce súčasti:

BCM tiež zahŕňa vytvorenie kultúry pripravenosti a odolnosti v rámci organizácie s jasnými rolami a zodpovednosťami pre zamestnancov a rozvoj partnerstiev s externými organizáciami, ako sú dodávatelia a prví zasahujúci, s cieľom podporiť organizáciu v prípade narušenia.
 
Na záver možno povedať, že BCM je kritickou súčasťou celkovej stratégie riadenia rizík organizácie. Pomáha organizáciám pripraviť sa na prerušenie a zvládnuť tieto prerušenia, minimalizovať ich dopad a zabezpečiť kontinuitu kritických podnikových procesov a funkcií.

 

Odporúčané školenia:

Názov školenia Trvanie školenia Miesto konania Cena Najbližší termín
2 dni (8:00 - 14:00)
Online 359,00 €
430,80 € s DPH
15.08.2024 - 16.08.2024 + 1